Přijímací

Význam slova: Popis slova "přijímací" zahrnuje charakteristiku jako závěrečný nebo uzávěrný, což značí konečný, poslední nebo rozhodující.

Synonyma: zkouškový, závěrečný, uzávěrný, akceptační, uvítací, schvalovací, přijímací, vstupní, vstupovací, akreditační

Hovorově: přijímací - přijímačkový, přijímačný, přijímačnější, přijímacík, přijímacíček, přijímačový

Další synonyma

Okounět

vydávat pískavé zvuky, podobně jako když se píská nebo troubí.

Nabručet se

vyjádření nespokojenosti nebo rozčilení prostřednictvím hlasitého, nesouvislého a neartikulovaného zvuku.

Zaopatřit

Obstarat, zajistit. Popis slova: Slovo "zaopatřit" znamená obstarat nebo zajistit něco potřebného, aby bylo možné splnit nějaký úkol nebo uspokojit potřebu. Může se jednat o fyzické zboží, služby nebo jiné prostředky. Toto slovo vyjadřuje aktivitu, která vede k zajištění něčeho, co je potřebné nebo žádoucí.

Zesměšňovat

Pohoršovat nebo znevážovat někoho prostřednictvím posměšků nebo urážek.

Pořad

Sdružení jednotlivých částí nebo jednotek do určitého pořadí nebo uspořádání, které má určitý smysl nebo účel. V kontextu show nebo účinkování se jedná o sledování vystoupení či představení v určeném pořadí a struktuře.

Transakce

Jednání, obvykle finanční, mezi dvěma stranami, které se týká koupě nebo prodeje zboží nebo služby. Transakce může být provedena v hotovosti nebo prostřednictvím bankovního převodu a obvykle je doprovázena výměnou peněz nebo jiných hodnotných předmětů. Transakce může být také použita pro popis jakéhokoli obchodního jednání, které má za cíl dosáhnout dohody mezi dvěma stranami.