Pronést se

Význam slova: Projevit své myšlenky nebo názor, vyjádřit své pocity nebo názor nahlas.

Synonyma: prohlásit, projevit, vyřčet, vyřknout, říci, vyjádřit, vyříkat, vyřkout, konstatovat, říkati

Hovorově: přednést se, proříznout se, proklouznout, projít, protroubit se, prošvihnout

Další synonyma

Charisma

Popis slova "charisma" (přitažlivost, atraktivita) spočívá v přirozené schopnosti jedince přitahovat pozornost a získávat přízeň ostatních. Charisma je často spojována s vůdcovstvím a schopností ovlivňovat ostatní. Jedinec s charisma působí přesvědčivě a inspirativně na své okolí. Tento termín se často používá v politice, obchodě nebo veřejném vystupování.

Pošilhávat

Zírat nebo zívat jedním okem, obvykle z důvodu špatného zraku nebo jiného fyzického problému.

Nadprodukce

- situace, kdy je produkce zboží nebo služeb větší než poptávka, což může vést k přesycení trhu a problémům s prodejem.

Datum

časový údaj, určitý bod v čase; čistý popis slova: "Datum" je označení pro určitý okamžik nebo časový údaj, který udává konkrétní den, měsíc a rok. Slouží k identifikaci určitého časového úseku nebo události.

Vychovávat

Vychovávat znamená předávat dítěti potřebné vědomosti, dovednosti a hodnoty, které mu pomohou stát se odpovědným a morálním jedincem. Zahrnuje také učení se pravidlům, zvykům a chování v dané společnosti. Vychovávání zahrnuje také vytváření bezpečného a podporujícího prostředí pro rozvoj dítěte.

Rekurzivní

Slovo "rekurzivní" znamená opakující se nebo opakovaný. Je to termín používaný v matematice a informatice, kde se jedná o proces nebo funkci, která se opakuje nebo vyvolává sama sebe. V kontextu může být použito pro popis algoritmů nebo programů, které využívají tohoto principu.