Proponovat

Význam slova: Předložit něco k zvážení nebo schválení.

Synonyma: navrhnout, nabídnout, podat, doporučit, předložit, namítnout, predikovat, presvídat, suplovat, iniciovat

Hovorově: navrhnout, doporučit, nabídnout, předložit, podat, prezentovat

Další synonyma

Zalichotit

Slovo "zalichotit" znamená oslnit, ohromit nebo udělat radost. Toto slovo se používá, když chceme někoho pochválit nebo vytvořit příjemný pocit. V přeneseném smyslu může také znamenat zvýhodnit nebo učinit někoho šťastným.

Obscénní

Popis slova "obscénní" je odvozen z latinského slova "obscenus", což znamená odporný, nemravný nebo sprostý. V současnosti se slovo používá k označení obscénního chování, vulgárního jazyka nebo pornografického obsahu. Je to slovo, které vzbuzuje pocity nelibosti a odporu a je často spojováno s neslušností a neslušným chováním.

Zakoukat se

být okouzlený nebo zamilovaný do někoho nebo něčeho. Slovo se používá v situacích, kdy se někdo zamiluje na první pohled nebo je velmi fascinován něčím. Je to pocit silné přitažlivosti, který může být vyvolán vzhledem, chováním nebo osobností.

Stařešina

Osoba, která má v dané komunitě vysoký společenský post a zodpovědnost za rozhodování. Stařešina je starší a zkušenější člen společnosti, který je uznáván pro svou moudrost a autoritu.

Evaluovat

Posuzovat nebo zkoumat něco podrobně, aby se zjistila jeho hodnota nebo kvalita.

Třídní

Třídní označuje něco, co se týká třídy nebo třídy jako celku. V učitelském kontextu se jedná o vyučujícího, který má na starosti konkrétní třídu a zodpovídá za její vzdělávání a chod. V ředitelském kontextu se jedná o ředitele školy, který má na starosti celou školu včetně jednotlivých tříd.