Průběh

Význam slova: Průběh je popisem postupu nebo toku událostí, procesů nebo jevů. V tomto kontextu se jedná o přesný a detailní popis toho, jak se něco odehrává nebo vyvíjí.

Synonyma: trvání, postup, tok, průchod, progrese, řešení, vývoj, události, postupnost, trasa

Hovorově: průchod, chodba, postup, vývoj, výstup, cesta

Další synonyma

Shrnutí

Stručné shrnutí nebo souhrn informací nebo důsledků.

Neinteligentní

Slovo \"neinteligentní\" znamená hloupý, nechápavý nebo neschopný porozumět jednoduchým konceptům nebo informacím. Tento termín se používá pro popis jedinců, kteří mají nízkou úroveň inteligence nebo schopnosti učení. Neinteligentní lidé často mají problémy s porozuměním složitějším konceptům a mohou být pomalí v reakcích.

Děrování

Jedná se o proces, při kterém se vytváří otvory v materiálu. Tento proces může být prováděn buď kroucením, nebo vyřezáváním. Děrování se často využívá při výrobě různých produktů, jako jsou například kovové plechy nebo plastové díly.

Žena

Popis slova \"žena\" je člověk ženského pohlaví. Je to synonymum pro dívku nebo pani. Žena je biologický a sociální pojem, který označuje dospělou osobu ženského pohlaví. Je to důležitá součást společnosti a rodiny a má mnoho různých rolí a funkcí. Žena může být matkou, manželkou, pracovnicí, vůdkyní, přítelkyní a mnoho dalšího. Je to slovo, které nám připomíná sílu, krásu a odvahu žen ve světě.

Zneuctění

Hanobení, pohrdání nebo zesměšňování. Slovo zneuctění vyjadřuje potupu a ztrátu úcty vůči osobě nebo věci. Jedná se o negativní projev, který může být výsledkem ponižování nebo urážení. Slovo zneuctění může být použito k popisu situace, kdy je někdo znevážen nebo ponižován ve společnosti.

Zavítat

Někam krátce zavítat znamená, že se zastavíš na krátkou chvíli, objevíš se na místě, ale nezůstáváš tam dlouho.