Rekreace

Význam slova: Odpočinek, zábava, volný čas strávený aktivitami, které přinášejí uvolnění a zábavu. Rekreace je důležitá pro regeneraci těla i mysli, pomáhá nám odreagovat se od každodenního stresu a naplnit si baterie. Může se jednat o různé aktivity, jako například sport, cestování, relaxace v přírodě, kultura apod. Cílem rekreace je získat novou energii a odpočinout si, aby bylo možné se vrátit zpět k běžnému životu plným tempem.

Synonyma: odpočinek, odreagování, relaxace, volnočasová aktivita, dovolená, recreace, zábava, hřejivost, odpřítí, rozptyl

Hovorově: odpočinek, relax, oddech, volno, zábava, oddych

Další synonyma

Narážka

Slovní spojení, které poukazuje na něco jiného, než co je uvedeno. Může se jednat o narážku na jiný význam, aluzi na nějakou situaci nebo odkaz na jiný text. Je to způsob, jakým lze v textu vyjádřit určitou myšlenku, aniž by se muselo použít přímočarého vyjádření. Někdy může být použito i pro zesílení významu nebo pro vyjádření nějakého skrytého sdělení.

Vzorec

vzorec. Slovo vzorec označuje schéma nebo formu, která se používá pro vytvoření něčeho jiného. Může se jednat například o matematický vzorec, chemický vzorec nebo vzorec pro tvorbu výrobku. V kontextu slova se tedy jedná o něco, co slouží jako předloha nebo vzor pro další činnost.

Posedlost

Stav, kdy je osoba nebo zvíře ovládáno silným a nekontrolovatelným nutkáním nebo myšlenkou, která ovlivňuje jejich chování a rozhodování. Tento stav může být přechodný nebo trvalý a může být způsoben různými faktory, jako jsou například návyky, závislosti nebo psychické poruchy. Posedlost může mít negativní dopad na život jedince a může být obtížné se jí zbavit.

Znudit

Vyjádření pro pocit nezájmu, apatie nebo nedostatku zájmu o určitou činnost nebo situaci. Slovo znudit může znamenat unavit nebo nudit, což vyjadřuje nedostatek zájmu o danou věc nebo aktivitu.

Pokřivit

Změnit tvar něčeho tak, že se stane křivým nebo jinak nepravidelným.

Vpřed

- Slovo "vpřed" znamená pohyb směrem dopředu, do předního směru. Jedná se o opak pohybu zpět nebo dozadu. Používá se v různých kontextech, například při popisu fyzického pohybu, ale také v přeneseném smyslu, jako například "jít vpřed" v životě. Výraz "vpřed" může být také použit jako příkaz k pohybu, například při sportovních aktivitách. V jazyce se často vyskytuje jako předpona v mnoha slovech, například "vpředu", "vpředek" nebo "vpřímení".