Respirace

Význam slova: Proces dýchání, který probíhá u všech živých organismů a zajišťuje přívod kyslíku do buněk a vylučování oxidu uhličitého. Respirace se skládá z několika fází, jako je vdechování, výdechování a výměna plynů v plicích. Je nezbytná pro udržení života a energie v těle.

Synonyma: dýchání, dechování, dýchací pohyby, dýchací činnost, dýchací proces, inspirace, expirace, vdechování, výdechování, dýchací funkce

Hovorově: Dýchání, dechový proces, nádech-výdech, vdechování-výdechování, dýchání, dechový cyklus

Další synonyma

Náklonnost

citové přitahování, láska nebo sympatie k někomu nebo něčemu. Může se také jednat o sklon nebo naklonění k něčemu. Vztah, který je založen na náklonnosti, je založen na pozitivních emocích a sympatiích. Náklonnost může být projevována různými způsoby, například projevováním úcty, přátelstvím nebo pomocí. Je to důležitý prvek v mezilidských vztazích a může být také základem pro budování trvalých vztahů.

Nepozornost

Nepozornost (nevšímavost, nezájem); Popis slova: Absence pozornosti, nedbalost, nedostatek zájmu o okolní dění, nedostatek soustředěnosti.

Chyba

nedokonalost, nesprávnost, chybnost, selhání, omyl, nesrovnalost, nedostatek, závada, nedokončenost, nedostatečnost, závadnost, nedostatek.

Ortodoxní

Přísný a konzervativní, dodržující tradiční zvyklosti a názory.

Obohatit

Zlepšit, zdokonalit, přidat hodnotu. Slovo \"obohatit\" znamená přinést do něčeho nového, čím se daná věc stává lepší, zajímavější nebo hodnotnější. Obvykle se používá ve spojitosti s obohacením něčeho nebo někoho, například obohacení kultury, zkušeností, vědomostí, apod.

Vyznamenat

ocenit, poctít, pochválit, vyzdvihnout, vyznamenat někoho za jeho zásluhy nebo úspěchy.