Respirace

Význam slova: Proces dýchání, který probíhá u všech živých organismů a zajišťuje přívod kyslíku do buněk a vylučování oxidu uhličitého. Respirace se skládá z několika fází, jako je vdechování, výdechování a výměna plynů v plicích. Je nezbytná pro udržení života a energie v těle.

Synonyma: dýchání, dechování, dýchací pohyby, dýchací činnost, dýchací proces, inspirace, expirace, vdechování, výdechování, dýchací funkce

Hovorově: Dýchání, dechový proces, nádech-výdech, vdechování-výdechování, dýchání, dechový cyklus

Další synonyma

Dilatace

Proces rozšiřování nebo zvětšování objemu, rozlohy nebo délky nějakého předmětu nebo materiálu.

Pleskavý

slovo, které popisuje zvukový projev, který je plný pleskání, šumění a hučení. Může být použito k popisu jakéhokoli zvuku, který má charakteristický praskavý, šustivý nebo bouřlivý zvuk. Může být také použito pro popis zvuků, které jsou výrazné a nápadné. Slovo "pleskavý" může být také použito k popisu zvuků, které jsou hlasité a intenzivní, jako například bouře nebo přívaly vody.

Projednávat

Zvažovat a rozhodovat o něčem, projít nějaké téma nebo problematiku a diskutovat o ní.

Nepozorný

nepozorný (neúslušný, nedbalý) - Slovo nepozorný popisuje osobu, která není soustředěná, nedbá na své okolí a způsobuje problémy neúslušným chováním. Je nedbalá a neprojevuje zájem o důležité věci.

Troufnout si

Riskovat, odvážit se, zkusit něco, co je nebezpečné nebo obtížné.

Svádění

Představuje jednání, které má za cíl získat něco od druhé osoby. Může se jednat o lichotky, sliby, přesvědčování nebo jiné způsoby lákání a přemlouvání.