Revír

Význam slova: Revír je oblast, která je určena pro určitý druh zvířat nebo pro určitý typ rybářské činnosti. Může se jednat o jezero nebo rybník, který je ohraničený a chráněný pro zajištění příznivých podmínek pro ryby. Revír může být také označení pro teritorium určitého druhu zvířat, kde se pohybují a žijí. Revír je tedy určitá oblast, která je vymezena pro určitý druh činnosti nebo pro život konkrétních zvířat.

Synonyma: vodní nádrž, jezero, rybník, močál, akvárium, laguna, jezírko, nádrž, přítok, potok

Hovorově: teritorium, území, revírek, bažina, terén, údolí

Další synonyma

Ilustrace

Kresba nebo schéma sloužící jako vizuální doplněk textu.

Znamenitost

vlastnost nebo stav, který je vznešený a veliký. V kontextu může být znamenitost chápána jako významná osobnost, památka nebo událost, která má vliv na společnost a je považována za vznešenou a velkou.

Zatoulat se

Zatoulat se je synonymem pro zabloudit nebo zmizet. Vyjadřuje situaci, kdy se člověk nebo zvíře ztratí v neznámém prostředí nebo se vzdálí od svého původního místa. Může to být způsobeno náhodou nebo úmyslně. Výraz se používá zejména v souvislosti s cestováním nebo pobytu v přírodě.

Rozněcovat

rozproudit, rozdmychad, podnítit, rozhýbat, rozpálit, rozhořet.

Omotat

Zabalit, obklopit, ovinout nebo převázat něco či někoho pomocí materiálu, například provázku, látky nebo pásku. Slovo "omotat" znamená obvykle vytvořit něco jako ochranný obal nebo pouto, často s účelem udržet něco na místě nebo chránit před vnějšími vlivy.

Rozložený

- Rozložený znamená, že něco je rozptýlené nebo roztroušené, tedy rozprostřené na více místech nebo v různých částech. Toto slovo se často používá k popisu něčeho, co není soustředěné nebo kompaktní, ale spíše roztříštěné nebo rozptýlené. Může se také vztahovat k rozpadu nebo rozložení něčeho na menší části.