Revoluce

Význam slova: Změna nebo obrat, který se vyskytuje v politickém, společenském nebo kulturním systému. Revoluce může být mírová nebo násilná a obvykle má za cíl dosáhnout výrazného a trvalého pokroku nebo zlepšení. V historii se vyskytlo mnoho revolucí, jako například Francouzská revoluce nebo Průmyslová revoluce.

Synonyma: převrat, změna, obrat, bouře, změnění, inovace, proměna, zvrat, přeměna, převzetí

Hovorově: převrat, puč, převládnutí, zvrat, změna, přeměna

Další synonyma

Zanášet se

označuje proces zaplňování nebo napouštění něčeho, například prostoru, pórů nebo kanálků. Tento proces může být způsoben různými látkami, jako jsou prach, špína, nečistoty, voda apod. V přeneseném smyslu může znamenat také překrývání, zahlcení nebo zablokování určitého prostoru nebo oblasti.

Vystihovat

vyjadřovat nebo odhalovat. V kontextu lze tedy říct, že vystihovat znamená vyjádřit nebo odhalit nějakou vlastnost, význam nebo podstatu něčeho. Je to způsob, jakým se můžeme vyjádřit nebo ukázat něco důležitého o něčem. Vystihovat se také používá pro vyjádření přesného a výstižného popisu něčeho.

Sblížení

jednání, které má za cíl spojit dva nebo více subjektů do jednoho celku.

Hřeben

Nástroj pro rozčesávání vlasů, který má dlouhý, rovný a úzký tvar. Používá se k úpravě účesu a odstraňování nečistot z vlasů.

Obdivuhodnost

Znaky slova, které vyjadřují pocit úžasu a obdivu. Slovo popisuje něco, co je mimořádné a vzbuzuje respekt a obdiv. Je to slovo, které vyjadřuje něco neobyčejného a zároveň pozitivního. V kontextu se často používá pro vyjádření respektu k někomu nebo něčemu, co je výjimečné a hodné obdivu.

Uvyknout

adaptovat se na nové prostředí, situaci či návyky; zvyknout si na něco, přizpůsobit se novým podmínkám.