Rigidní

Význam slova: Neohybný, neměnný, pevný. Slovo rigidní se používá pro popis něčeho, co je velmi tuhé, pevné a nepružné. Může se také použít pro popis něčeho, co je velmi striktní a nepoddajné změnám. V medicíně se slovo rigidní používá pro popis stavu, kdy jsou svaly a klouby ztuhlé a nehybné. V kontextu s věcmi může slovo rigidní znamenat také neschopnost přizpůsobit se nebo se změnit.

Synonyma: tvrdý, neohybný, kamenný, bezústupný, nezměnitelný, nezrušitelný, netvárný, nezměněný, pevný, nekompromisní

Hovorově: tupej, nepružnej, nehybný, neohybný, nepružný, pevný

Další synonyma

Leda

Leda je slovo, které označuje chlad nebo mráz. Používá se v kontextu teploty nebo počasí, když je velmi studené. Slovo může být také použito v přeneseném významu pro něco, co je nepříjemné nebo nepříznivé.

Potrubí

trubka nebo soustava trubek, která slouží k přepravě kapalin nebo plynů. Může se jednat o hadice nebo koule propojené dohromady, které umožňují přenos tekutin nebo plynu z jednoho místa na druhé. Potrubí je důležitou součástí infrastruktury a nachází se v různých průmyslových a domácích aplikacích.

Brakovat

Označuje činnost, při které se z nějakého důvodu nesplňující výrobek nebo materiál odstraňuje z výrobního procesu. Může se také používat v kontextu opravy nebo úpravy něčeho, kdy se odstraňují vadné části nebo se něco spojuje.

Všeobecný

. Slovo všeobecný se používá pro věci, pojmy nebo vztahy, které se vztahují k celému, obecnému, nebo které se vztahují ke všem věcem v určitém kontextu. Tento termín se také používá pro všechny lidi, bez ohledu na jejich věk, pohlaví, rasu nebo sociální status. Všeobecný může být také synonymem pro univerzální, což znamená, že se vztahuje na všechny případy nebo situace. V obecném smyslu se jedná o široce používaný termín, který se vztahuje na všechny aspekty života.

Povlovný

: Slovo povlovný znamená slušný, majestátní. Je to slovo, které popisuje někoho nebo něco, co má důstojný a ušlechtilý vzhled nebo chování. Je to slovo, které vyjadřuje respekt a úctu k osobě nebo věci, která je označena jako povlovná. Slovo povlovný je synonymem pro slova jako vznešený, důstojný, ušlechtilý nebo majestátní. Je to slovo, které se často používá pro popis královského nebo aristokratického vzhledu nebo chování.

Infiltrace

Popisuje proces pronikání nebo prorůstání něčeho do jiného prostředí, například látky do půdy, tekutiny do tkáně nebo informací do systému. Jedná se o postupné a nekontrolované pronikání, které může mít negativní dopad na prostředí, organismy nebo systém.