Rigidní

Význam slova: Neohybný, neměnný, pevný. Slovo rigidní se používá pro popis něčeho, co je velmi tuhé, pevné a nepružné. Může se také použít pro popis něčeho, co je velmi striktní a nepoddajné změnám. V medicíně se slovo rigidní používá pro popis stavu, kdy jsou svaly a klouby ztuhlé a nehybné. V kontextu s věcmi může slovo rigidní znamenat také neschopnost přizpůsobit se nebo se změnit.

Synonyma: tvrdý, neohybný, kamenný, bezústupný, nezměnitelný, nezrušitelný, netvárný, nezměněný, pevný, nekompromisní

Hovorově: tupej, nepružnej, nehybný, neohybný, nepružný, pevný

Další synonyma

Zákonitý

předepsaný, stanovený, nepsaný, pravidelný, nutný, nepřekročitelný, závazný.

Individuum

Popis pojmu jedinec nebo subjekt, který označuje jednotlivce nebo konkrétní osobu. Tento termín se používá v různých oborech, jako je biologie, sociologie nebo psychologie, a označuje jednotlivce jako samostatnou existenci s vlastními vlastnostmi a charakteristikami. Jedinec je také chápán jako nositel práv a povinností a jako základní jednotka společnosti.

Vzduchoprázdno

Prázdnota nebo pustota, absence jakéhokoliv obsahu nebo hmoty. Může se také používat pro označení neobydlených nebo nevyužívaných prostorů. V kontextu se jedná o stav, kdy není nic, co by mohlo zaplnit daný prostor nebo situaci.

Dotýkat se

Fyzický kontakt dvou předmětů nebo osob, při kterém dochází k jejich vzájemnému dotyku. Dotýkání se může projevovat jako tření nebo sáhnutí.

Plachost

Plachost. Slovo plachost označuje vlastnost člověka, která se projevuje v jeho nesmělosti a tichosti. Vyjadřuje zdrženlivost a nesnášenlivost k vystupování v přítomnosti ostatních lidí. Je to stav, kdy se člověk cítí nejistý a nemá odvahu vystoupit ze své komfortní zóny. Plachost může být způsobena nedostatkem sebevědomí nebo strachem z odmítnutí.

Hromy

označuje zvukový projev při bouřce, který je charakterizován hukotem a výbuchy zvuku.