Rozkatit se

Význam slova: slovo popisuje proces, kdy se něco rozevírá nebo rozprostírá. Může se jednat o předmět, který se otevírá, nebo o postavu, která se například posadí a rozloží se. V kontextu se jedná o akci, kdy se něco rozpohybuje nebo rozprostře, často v důsledku působení síly nebo vlivu. Význam slova tedy spočívá v popisu činnosti, kdy se něco rozevírá nebo rozprostírá.

Synonyma: rozpustit se, rozevřít se, rozprostřít se, rozložit se, rozříznout se, rozšířit se, roztáhnout se, roztažit se, rozvázat se, rozvinout se

Hovorově: rozplácnout se, roztřepat se, rozležet se, rozšířit se, rozprostřít se, rozložit se

Další synonyma

Pobožnůstkářský

Slovo popisuje něco, co je spojeno s bohoslužebným nebo ctitelským jednáním.

Loupat se

Odírat se, zbavovat se vrstvy kůže nebo povrchu.

Nejeden

Vyjadřuje, že daná věc není jediná, ale existuje jich více. Slovo se také používá v přeneseném smyslu, kdy vyjadřuje velký počet nebo množství. V kontextu slova "nejeden" lze říct, že se jedná o výraz, který označuje něco více než jedno, nebo něco velkého, hojně rozšířeného. Slovo může také vyjadřovat nárok na něco nebo touhu po něčem.

Alkohol

Lihovina, která vzniká destilací kvašeného alkoholu. Je to tekutina, která obsahuje etanol a vodu. Používá se jako nápoj nebo přísada do jiných nápojů. Alkohol má povzbuzující účinky na lidský organismus, ale také může způsobit závislost a mít negativní vliv na zdraví. V lékařství se využívá jako dezinfekční prostředek. Popis slova, který označuje tekutinu obsahující etanol a vodu, která má povzbuzující účinky na organismus, ale také může způsobit závislost a negativně ovlivnit zdraví. Používá se jako nápoj nebo přísada do jiných nápojů a v lékařství jako dezinfekční prostředek.

Opovržení

Pohrdání, odpor. Slovo opovržení vyjadřuje negativní postoj nebo názor na něco nebo někoho, který je považován za nekvalitní, nepřijatelný nebo odpudivý. Je to emocionální reakce, která může být vyvolána například nesouhlasem, neúctou nebo pohrdáním. Toto slovo může být použito k vyjádření silného odporu nebo znechucení vůči něčemu nebo někomu.

Turnaj

Turnaj je soutěžní událost, při které se utkávají různí hráči nebo týmy v různých disciplínách. Může být individuální nebo týmový, ať už v různých sportech, deskových hrách nebo jiných aktivitách. Slovo turnajový se pak používá k označení všeho, co se týká turnaje, například turnajový formát, turnajová pravidla, turnajová výhra apod.