Rozlet

Význam slova: Rozlet je proces šíření nebo distribuce něčeho, jako jsou například informace, nápady, produkty nebo myšlenky. Označuje rozšiřování nebo rozšiřování něčeho na více míst nebo lidí. Je to proces, který může být buď přirozený nebo umělý a má za cíl zvýšit povědomí nebo dostupnost určitého předmětu nebo konceptu. Rozlet může být také použit v kontextu letectví, kde se odkazuje na vzlet letadla nebo jeho stoupání do vzduchu. Je to dynamický a rychlý proces, který může mít významný dopad na různé oblasti života.

Synonyma: rozptýlení, šíření, distribuce, šířka, šíření, expanze, šíření, propagace, dispersi, disseminace, difúze

Hovorově: rozhoz, rozhýbání, rozhoupání, rozhýbavání, rozproudění, rozproudění

Další synonyma

Vhazovat

Vhazovat znamená vkládat, hodit nebo vhozit něco do něčeho, například do koše nebo do ohně. Toto slovo se také používá v kontextu hraní her, kdy znamená vkládat nebo házet určité předměty do hry. V případě slova "přihazovat" se jedná o činnost, kdy něco přidáváme nebo přikládáme k něčemu již existujícímu, například přihazujeme dřevo do ohně nebo přihazujeme karty k hře.

Melouch

Melouch je slovo, které vyjadřuje silnou emoci, konkrétně pocit tesknoty a žalu. Používá se k popisu intenzivního smutku nebo melancholie, která může být způsobena například ztrátou milované osoby nebo představou o něčem nedosažitelném. Melouch je silný pocit, který se může projevovat fyzicky i psychicky a je často spojen s nostalgickými vzpomínkami a bolestí ztráty.

Úraz

Zranění způsobené náhodnou událostí, která může být zaviněna vnějšími faktory nebo lidským chováním. V kontextu se často jedná o následky nehody nebo traumatické události, která způsobuje fyzické nebo psychické utrpení.

Nerovnost

Nerovnost je stav, kdy není něco rovnoměrné nebo symetrické. Může se jednat o rozdíl v hodnotách, velikostech nebo kvalitách mezi dvěma nebo více věcmi. Nerovnost může být i sociální, kdy jsou lidé rozděleni na různé skupiny s různými možnostmi a příležitostmi. Je to stav, který může být vnímán jako nespravedlivý a může vést k napětí a konfliktům.

Kšilt

Kšilt je označení pro část klobouku nebo čelenky, která chrání před sluncem a deštěm. Jedná se o plochý kryt, který je připevněn k přední části hlavy a slouží jako ochrana před nepříznivými povětrnostními podmínkami. Kšilt může být součástí různých typů pokrývek hlavy, jako jsou například klobouky, čepice nebo baseballové čepice.

Zrádcovský

zrádcovský. Označuje někoho nebo něco, co se chová zrádně, tedy zrádným způsobem jedná v rozporu s důvěrou, kterou mu byla věnována. Většinou se používá v negativním smyslu, jakožto urážka nebo kritika.