Rozptýlený

Význam slova: ROZPTÝLENÝ - označuje osobu, která je nesoustředěná, roztržitá a nedokáže se plně věnovat jedné činnosti. Může být také použito pro popis prostředí, které je neuspořádané, neorganizované a chaotické.

Synonyma: nepozorný, odvrácený, roztržitý, roztěkaný, ztracený, mimo, zmatený, zaneprázdněný, okrajový, neúplný

Hovorově: roztržitý, roztěkaný, rozlítaný, rozmarný, nekoncentrovaný, vyrušený

Další synonyma

Blýskot

Jiskra, záře. Slovo "blýskot" popisuje krátkodobý a intenzivní záblesk světla, který může vzniknout například třením dvou tvrdých předmětů nebo elektrickým výbojem. Tento termín se také používá pro označení krátkého okamžiku, kdy se něco zářivého objeví nebo odráží od povrchu.

Autonomizace

Nezávislost na vnějších vlivech, schopnost jednat a rozhodovat samostatně.

Vyšít

Označuje činnost spočívající v ručním tkaní nebo vyšívání. Jedná se o uměleckou techniku, při které se pomocí jehly a nití vytvářejí různé vzory na látkovém nebo pleteném materiálu.

Vychvátit

Vyjádření uznání, chvály nebo obdivu k něčemu nebo někomu. Slovo se používá pro vyjádření vysokého ocenění nebo uctění.

Zdvojit

Zdvojit (ztrojit, zdělit) - zvýšit počet nebo množství na dvojnásobek, rozdělit na dvě stejně velké části.

Nejednou

mnohokrát se opakující, častokrát se vyskytující.