Rupnout

Význam slova: Způsobit roztržení nebo prasknutí něčeho. Slovo se používá v přeneseném smyslu pro označení náhlého nebo silného pohybu, který má za následek roztržení nebo prasknutí. V běžné řeči se slovo používá pro vyjádření něčeho, co se stalo velmi rychle a nečekaně.

Synonyma: rozbít, prasknout, roztrhnout, narušit, poškodit, roztříštit, zlomit, pozlomit, zničit, zdemolovat

Hovorově: Vykuknout, vybouchnout, vyplivnout, vybuchnout, vyprsknout, vyfouknout

Další synonyma

Ponížit

Zmírnit hodnotu, prestiž nebo důstojnost něčeho nebo někoho, obvykle způsobem, který je urážlivý nebo hanlivý.

Polovičatý

Neúplný, nedokonalý. Slovo "polovičatý" se používá pro něco, co není dokončené nebo nemá všechny potřebné vlastnosti. Toto slovo může vyjadřovat nedostatečnost nebo nedokonalost v nějakém smyslu.

Počest

Počest je vyzdvihnutí nebo uctění někoho nebo něčeho. Je to projev úcty a respektu k tomu, co někdo udělal nebo kdo je. Je to způsob, jak vyjádřit uznání a ocenění. Počest může být vyjádřena různými způsoby, například slovně, písemně nebo gesty. Je to důležitý aspekt mezilidských vztahů a společenského chování. Počest

Afekt

Afect je slovo, které označuje city a pocity, které jsou vyvolány vnějšími vlivy nebo vnitřními procesy. Je to subjektivní prožitek, který může být silný a intenzivní. Afect může být projevem radosti, lásky, smutku, hněvu nebo jiných emocí. Jedná se o důležitý aspekt lidského života, který ovlivňuje naše myšlení, jednání a vnímání světa kolem nás. Afect

Upovídaný

"upovídaný" - označuje osobu, která ráda a mnoho mluví, je velmi vypravěčská a má sklony k dlouhým a rozsáhlým vyprávěním.

Šmelcovat

Šmelcovat je sloveso, které popisuje pohyb, při kterém se něco plácat nebo houpat. Může se použít v různých kontextech, například v případě, kdy se někdo houpe na houpačce, nebo když někdo plácá do vody při plavání. V obecném smyslu znamená pohyb nahoru a dolů nebo sem a tam.