Šatlava

Význam slova: Slovo "šatlava" znamená člověka, který je šťastlivý a spokojený se svým životem. Je to osoba, která má pozitivní pohled na svět a umí si užívat každý okamžik. Šťastlivec se raduje ze svých úspěchů, ale zároveň dokáže přijmout i neúspěchy a najít v nich poučení. Je to člověk, který se cítí šťastný a naplněný díky svým blízkým, přátelům a zdraví. Šťastlivec je tedy synonymem pro šťastlivého člověka, který má v životě štěstí a radost.

Synonyma: šťastný, šťastlivec, šťastlivý, šťastím nabytý, bohatý, blažený, šťastlivý, šťastný, veselý, šťastím obdařený

Hovorově: bačkoryt, cirkus, šoumenárna, klauniáda, fraška, humoreska

Další synonyma

Ruml

slovní spojení označující zmatek nebo chaos, situaci, ve které je všechno neuspořádané a nejasné. Slovo se také používá jako příměr pro nepořádek nebo nepřehlednost.

Formát

Struktura nebo tvar, který určuje uspořádání nebo organizaci něčeho. Formát může být použit pro různé účely, například pro zobrazení dat, ukládání informací nebo prezentaci obsahu. Jedná se o důležitý prvek pro správné pochopení a použití daného objektu nebo systému.

Paličství

Umění pracovat s palicí, obvykle se jedná o řezbářství nebo kovářství.

Zlomyslnost

Charakteristika nečestného a krutého jednání, které je motivováno zášťou nebo závistí vůči jiným lidem.

Záležet

Být nutné, spoléhat se na něco nebo někoho.

Germanisace

Proces, ve kterém se nějaká oblast, společnost nebo kultura stává více německou, tedy se přizpůsobuje německým zvyklostem, jazyku a kultuře.