Scestný

Význam slova: nesprávný, nepřesný, chybný, nesprávně interpretovaný.

Synonyma: nesprávný, chybný, mylný, omylný, klamný, neopodstatněný, lichý, nepatřičný, nesprávný, nepřiměřený

Hovorově: trapný, nevkusný, špatný, směšný, nevhodný, komický

Další synonyma

Pirát

Osoba, která se živí nelegálními činnostmi na moři, jako je rabování, pašování nebo pirátství.

Upejpat se

Vyjádření pro pohyb, při kterém se osoba nebo věc odsune nebo odtáhne od něčeho nebo od někoho jiného.

Impulsívnost

impulzivnost (nezváženost, nerozvážnost).

Plácnout si

Vyjádření akce udeření nebo šlehnutí, případně vytvoření zvukového efektu plácnutí. Slovo se používá v situacích, kdy se něco prudce dotkne nebo narazí na něco jiného. V běžné řeči se také používá pro vyjádření emocí, jako je například rozčilení nebo nadšení.

Fiasko

neúspěch, nezdar, nezdarem skončená situace nebo akce. Popisuje situaci, kdy se něco nevydaří, nedosáhne svého cíle nebo selže. Často se používá v souvislosti s velkými neúspěchy, katastrofálními situacemi nebo zklamáním.

Umdlený

Slovo "umdlený" znamená slabý, bez energie nebo bez života. Označuje něco neaktivního, bez vitalitu nebo bez jasnosti. Může být použito pro popis osoby, věci nebo situace, která je nevýrazná nebo bezvýznamná.