Seskupovat

Význam slova: Seskupovat je proces spojování několika prvků do jedné skupiny nebo celku. Může se jednat o fyzické objekty, ale také o myšlenky, informace nebo data. Seskupování slouží k uspořádání a zjednodušení složitých struktur a umožňuje lépe pochopit souvislosti mezi jednotlivými prvky. Agregovat znamená sbírat a shromažďovat data nebo informace z různých zdrojů a vytvářet z nich komplexní přehled. Skupovat je synonymem pro seskupování, ale může se také vztahovat k nákupu věcí větším množstvím nebo vytváření skupin lidí s podobnými zájmy nebo vlastnostmi.

Synonyma: shromažďovat, agregovat, skupovat, sjednocovat, sdružovat, sestavovat, slučovat, koncentrovat, spojovat, asociovat

Hovorově: slučovat, shromažďovat, spolupracovat, sbírat, sdružovat, sčítat

Další synonyma

Příprava

Proces přípravy zahrnuje přípravné kroky, které jsou nutné pro dosažení určitého cíle. Tato činnost může být spojena s přípravou materiálu, prostředků nebo plánováním akce. Příprava může být také synonymem pro průpravu nebo přípravné práce.

Šlendriánský

Popis slova: "šlendriánský" - označuje nedbalý a líný přístup k práci nebo povinnostem. Je spojen s nedbalostí a nedostatkem zájmu o plnění úkolů. Tento termín se často používá k popisu osob, které jsou neorganizované a nezodpovědné. Je to negativní charakteristika, která vyjadřuje nedostatek péče a úsilí.

Líčený

vyjádřený nebo zobrazený pomocí slov, obrazů nebo jiných prostředků; v případě líčení znamená vykreslení nebo popis něčeho pomocí slov.

Umřít

Zaniknout, skončit život, přestat žít.

Šmrncnout

vylepšit vzhled nebo vlastnosti něčeho, obvykle pomocí drobných úprav nebo doplňků.

Poškodit

Způsobit škodu, poškození nebo újmu na osobě nebo věci. Jedná se o akci, která narušuje původní stav nebo funkčnost něčeho. Může se jednat o úmyslné nebo neúmyslné jednání, které může mít různé důsledky. V přeneseném slova smyslu může být poškození spojeno s negativními dopady na něčí pověst nebo vztahy.