Setkání

Význam slova: Slovo "setkání" označuje společenství nebo schůzku. Jedná se o termín, který popisuje setkání lidí, kteří se shromažďují za určitým účelem nebo pro společné aktivity. Setkání může být formální nebo neformální a může být organizováno v různých prostředích, jako jsou kanceláře, restaurace, parky apod. V rámci setkání mohou lidé komunikovat, sdílet informace, plánovat nebo se prostě bavit. V každém případě je setkání důležitou součástí lidské interakce a společenského života. Setkání je společenství nebo schůzka lidí, kteří se shromažďují za určitým účelem nebo pro společné aktivity. Jedná se o důležitou součást lidské interakce a společenského života.

Synonyma: shledání, společenství, schůzka, sraz, sešlost, společnost, konference, přítomnost, mítink, zasedání

Hovorově: Předávání, shledání, konfrontace, sraz, snášení, shromažďování

Další synonyma

Pracovník

Pracovník je osoba, která vykonává práci nebo službu v určitém zaměstnání nebo oboru. Může se jednat o úředníka, který pracuje v kanceláři a zajišťuje administrativní činnosti, nebo o pracanta, který vykonává fyzickou práci. V obou případech jde o člověka, který je zaměstnán a aktivně přispívá k fungování společnosti.

Vyjezdit

"vyjezdit" je odjet nebo odplout z místa, kde se nacházíme. Toto slovo může být použito v kontextu cestování, kdy se vydáváme na cestu nebo se loučíme s někým, kdo odjíždí. Může také znamenat opustit něco, co nám již není potřebné nebo se vzdálit od něčeho. V přeneseném smyslu může vyjadřovat i odjezd ze života, tedy smrt. V každém případě se jedná o pohyb nebo odchod z místa, který je důležitý pro další dění. "vyjezdit"

Segregační

Oddělující nebo separační. Slovo se používá v kontextu, kdy se jedná o něco, co slouží k rozdělení nebo oddělení dvou věcí nebo skupin. V tomto případě se jedná o segregaci, tedy oddělení lidí na základě jejich rasového, náboženského nebo jiného rozdílu. Toto slovo může být také použito v širším smyslu pro označení jakéhokoliv oddělení nebo separace.

Běhat

rychlý pohyb nohou, kterým se člověk přemísťuje z místa na místo. Běhání může být prováděno v různém tempu a s různým účelem, například pro sport, zábavu nebo útěk. V běžném jazyce se také používá jako obrazné vyjádření pro činnost, která je velmi rychlá a hektická.

Neskonale

Neomezeně, bez konce, nekonečně. Slovo popisuje něco, co nemá hranice, nezměrně velké nebo trvající. Může se použít v různých kontextech, například v matematice, fyzice nebo v běžném životě. Vyjadřuje nekonečnost, nepřetržitost nebo nevyčerpatelnost.

Ukrást

zcizit, odcizit; jedná se o protiprávní jednání, při kterém je něco odebráno z původního vlastníka bez jeho souhlasu. Může se jednat o předměty, peníze nebo majetek. Jedná se o porušení vlastnického práva a může být trestné.