Skvělost

Význam slova: stav, kdy něco vyniká svou nádherou, dokonalostí nebo úžasností.

Synonyma: úžas, nádhera, úžasnost, dokonalost, krása, excelence, vynikání, báječnost, skvostnost, klenost

Hovorově: brilantnost, excelence, parádnost, dokonalost, výtečnost, perfektnost

Další synonyma

Dokládat

Potvrzovat nebo doplňovat nějaký důkaz, informaci nebo doklad.

Bájesloví

Bájesloví je souhrnný název pro pohádky a ságy, které mají svůj původ v lidové slovesnosti a jsou předávány ústní tradicí. Je to svět plný kouzel, fantastických bytostí a dobrodružství, který přináší posluchačům či čtenářům zábavu a poučení.

Horoucně

popis slova, které vyjadřuje stav, kdy je člověk plný života, energie a nadšení. Může se také používat ve spojitosti s fyzickým stavem, kdy člověk projevuje horečnaté příznaky, jako je zvýšená teplota, zrychlené dýchání a pocit nepohodlí. V kontextu může být slovo horoucně chápáno jako nadšeně, vášnivě nebo i horečnatě.

Nepřipravený

nezralý, nezkušený. Slovo "nepřipravený" vyjadřuje stav, kdy osoba nebo věc není připravena na určitou situaci nebo úkol. Označuje nedostatečnou zkušenost nebo připravenost pro splnění daného úkolu. Může se také vztahovat k nedostatečnému vývoji nebo nedostatečnému připravení na určitou změnu. V obecném kontextu lze slovo "nepřipravený" chápat jako opak slova "připravený", které znamená zralý, zkušený a připravený na danou situaci nebo úkol.

Napodobitelný

Slovo, které lze snadno následovat nebo napodobit. Označuje něco, co je přístupné a dá se lehce imitovat nebo replikovat. Může být použito v pozitivním i negativním smyslu, v závislosti na kontextu.

Zaměřený

Popis slova: Orientovaný, soustředěný.