Sloh

Význam slova: Způsob, jakým se něco dělá nebo vyjadřuje, určitá forma.

Synonyma: styl, způsob, forma, literární útvar, rukopis, zápis, zvuk, melodie, řeč, ústní projev

Hovorově: styl, manýra, nářečí, způsob, tón, výraz

Další synonyma

Zkorumpovaný

Nečestný, nepoctivý, který se dopouští korupce. Jedná se o jedince, který zneužívá svého postavení či moci pro vlastní prospěch a získává neoprávněné výhody. Tento termín je často spojován s politikou a podvodnými praktikami.

Zřídlo

Zřídlo je označení pro studnu nebo pramen, který slouží jako zdroj vody.

Strašit

je ohrožovat nebo děsit. Toto slovo se používá v kontextu, když něco nebo někdo vyvolává strach, obavy nebo nepříjemné pocity u ostatních. Mohou to být například přízraky, duchové, ale i jiné věci nebo situace, které vzbuzují pocit strachu a nejistoty. Slovo "strašit" může mít i přenesený význam, kdy se používá pro popis něčeho, co působí nepříjemně nebo vyvolává neklid. V každém případě je to slovo spojované s negativními emocemi a nežádoucím vlivem na člověka.

Zručný

schopný a obratný při vykonávání určité činnosti, zkušený v dané oblasti.

Třepnout

Zmáčknout nebo udeřit něco, obvykle rukou nebo prstíky, s cílem vytvořit zvuk nebo pocit vibrací. Může se také použít v přeneseném významu pro něco, co je velmi malé nebo drobné. Slovo třepnout se také používá pro popis rychlého a energického pohybu, jako například při tanci nebo sportu. V některých případech může být také synonymem pro praštit nebo šlehnout, ale obecně se jedná o méně intenzivní formu.

Faulovat

Provinění se, porušení pravidel, přestupek, nesportovní chování.