Složit se

Význam slova: Složit se je označení pro proces, kdy se něco porovnává nebo vyrovnává s něčím jiným. Může se jednat o fyzické nebo mentální srovnání, kdy se dvě věci nebo názory shodují nebo se přizpůsobují. V kontextu se jedná o proces, kdy se něco přizpůsobuje nebo shoduje s něčím jiným.

Synonyma: shodovat se, porovnat se, vyrovnat se, usadit se, dohodnout se, sjednotit se, připojit se, přizpůsobit se, konformovat se, soustředit se

Hovorově: zhroucení, kolaps, zhroucení, zhroucení, zhroucení, zhroucení

Další synonyma

Odolnost

Vlastnost, která vyjadřuje schopnost něčeho odolat vnějším vlivům, zachovat se v určitém stavu nebo přežít určitou dobu.

Traumatický

hrůzný, šokující, bolestivý, nepříjemný, vyvolávající úzkost nebo traumu.

Ošidnost

Slovo ošidnost označuje jednání, které má za cíl oklamat nebo podvést někoho jiného. Může se jednat o záměrné jednání, které má za úkol získat prospěch pro sebe, nebo o násilné jednání, které má za úkol způsobit újmu druhé osobě. V širším slova smyslu se slovo ošidnost používá pro všechny formy podvodu, zrady nebo klamu. Jednání s cílem oklamat nebo podvést někoho jiného.

Němý

Němý je člověk, který nemůže mluvit nebo má značné potíže s mluvením.

Věhlas

: Věhlas je synonymem pro reputaci nebo renomé, tedy pro pověst, kterou má osoba, instituce nebo produkt v očích veřejnosti. Jedná se o obecně uznávané posouzení hodnoty a kvality, které může být pozitivní nebo negativní. Věhlas je důležitým faktorem pro úspěch a prestiž a může být získán například skrze vynikající výsledky, pověstnou kvalitu nebo dobrou pověst.

Říci

říci je označení pro verbální vyjádření myšlenek, pocitů nebo informací. Slovo je používáno k předání nějakého sdělení nebo zprávy. Často se používá v kontextu komunikace mezi lidmi, kdy jeden člověk předává informace druhému. Slovo říci může být také použito pro vyjádření názoru nebo stanoviska k něčemu. Význam slova říci může být také chápán jako vyjádření pravdy nebo faktu.