Služební

Význam slova: označení pro něco, co souvisí s prací, úřadem nebo profesí, např. služební cesta, služební povinnost, služební záležitost.

Synonyma: úřední, profesní, úřadový, pracovní, zaměstnanecký, zaměstnanecký, servisní, funkční, podřízený, podřízený

Hovorově: Zaměstnaný, úředník, pracovník, podřízený, kancelářský, sekretářský

Další synonyma

Rozřešit

Vyřešit, vyřídit. Jedná se o proces, kdy se řeší nebo vyřizuje určitý problém nebo situace. Může zahrnovat hledání řešení, vyjasnění nebo usmíření. Cílem je dosáhnout kýženého výsledku a uzavřít danou záležitost.

Výstup

Výstup je výraz, který označuje návrat nebo závěr nějakého procesu, akce nebo události. V kontextu může znamenat například výsledek, výkon, výsledný stav nebo konečný efekt. Je to obecný termín, který se používá v různých oborech, jako je například informatika, technika, věda, umění nebo sport. Výstup může být také synonymem pro výsledek, výkon, výsledný stav nebo konečný efekt.

Tvrdost

Charakteristická vlastnost materiálu, která určuje jeho odolnost vůči vnějším vlivům a tlaku. Může být vyjádřena jako pevnost nebo křehkost, záleží na konkrétním materiálu a jeho struktuře.

Vrcholit

Vyjádření, že něco začíná nebo se dostává nahoru, na svůj vrchol.

Kolt

Zbraň typu revolver, která se vyznačuje krátkou hlavní a rukojetí. Používá se především pro obranu nebo jako služební zbraň. Je schopna vystřelit několik ran za sebou díky válcovému zásobníku, který obsahuje náboje. Je vybavena spouští a kohoutem pro střelbu a má různé varianty v závislosti na výrobci a použití.

Sortiment

Sortiment je výběr zboží nebo služeb, který je nabízen zákazníkům. Jedná se o širokou škálu produktů nebo služeb, které jsou k dispozici v daném obchodě nebo firmě. Sortiment může být také označován jako sort, což je zkrácený název pro tento výběr. V obchodním kontextu se sortiment týká nabídky zboží, které je k dispozici pro prodej. V širším smyslu může sortiment zahrnovat i nabídku služeb nebo možností, které jsou k dispozici pro zákazníky. VÝBĚR_ZBOŽÍ_NEBO_SLUŽEB_NABÍZENÝ_ZÁKAZNÍKŮM.