Splav

Význam slova: Plavidlo, které slouží k přepravě osob nebo nákladu po vodě. Může se jednat o plachetnici nebo člun. Plachetnice je vybavena plachtami a pohání ji vítr, zatímco člun se pohybuje pomocí vesel nebo motoru. Splav je tedy prostředek pro překonávání vodních překážek a přepravu lidí a věcí po vodě. Plavidlo určené pro přepravu osob nebo nákladu po vodě.

Synonyma: lodník, plachetnice, člun, kanoe, vor, barka, šalupa, parník, galéra, koráb

Hovorově: raft, vodní plošina, plovoucí objekt, flotila, plavidlo, vodní vozidlo

Další synonyma

Vědět

chápat, poznat, mít informace o něčem, vědět, být obeznámený s určitým faktem, mít vědomosti, být schopen porozumět, mít znalost, rozumět, být informován.

Sběhnout se

sejít se v jednom místě nebo čase, vytvořit skupinu lidí nebo předmětů, které se nacházejí na jednom místě nebo jsou spojeny určitým způsobem.

Falešník

Osoba, která úmyslně klame nebo se vydává za někoho nebo něco, čím není. Často se jedná o podvodníka, šarlatána nebo podvodníka, který se snaží získat prospěch z nevědomosti nebo důvěřivosti druhých.

Tesat

Znamená sekat nebo říznout nějaký materiál pomocí nástroje nebo ostrého předmětu. Tato činnost se obvykle provádí s cílem vytvořit určitý tvar nebo vyřezat určitý objekt. Tato činnost může být prováděna různými způsoby a může být použita na různé materiály, jako jsou dřevo, kámen nebo kov. Slovo "tesat" může také odkazovat na uměleckou činnost, kdy se pomocí různých nástrojů vytvářejí sochy nebo jiná umělecká díla.

Čelit

znamená stát se čelem k něčemu, čelit něčemu, čelit něčímu útoku nebo náporu. Je to aktivní jednání, kdy se člověk nebo věc postaví tváří v tvář nějakému nebezpečí nebo výzvě. Může se také používat ve významu odolávat nebo odmítat se poddat. Je to silné a odvážné jednání, které vyžaduje sílu a odhodlání.

Slabost

Nechuť, slabostí. Slovo "slabost" se používá k vyjádření něčeho, co nás omezuje, co nás dělá zranitelnými, co nás oslabuje. Může se jednat o fyzickou nebo psychickou slabost, která nás činí zranitelnými vůči vnějším vlivům. Slovo "slabost" také může být použito v kontextu nechuťe k něčemu, jako je slabost vůči určitému jídlu nebo aktivitě. Celkově je slovo "slabost" spojeno s něčím, co nás oslabuje a omezuje.