Spojit

Význam slova: Sloučit dvě nebo více věcí do jedné.

Synonyma: spojovat, sjednotit, sloučit, propojit, sešít, sestavit, sdružit, unifikovat, začlenit, zkombinovat

Hovorově: sloučit, spojovat, spojit, spoj, slepit, sjednotit

Další synonyma

Astrální

Kosmický, související s vesmírem nebo astronomií.

Legalita

právní přípustnost nebo legitimnost. Je to označení pro to, zda je něco v souladu s platnými právními předpisy a zda je tedy možné toto jednání nebo stav považovat za legální. Legalita je důležitým pojmem v oblasti práva a zajišťuje dodržování právních norem a zákonnosti jednání. V případě porušení legalitních principů může být jednání nebo rozhodnutí prohlášeno za neplatné.

Namluvit

Vyjádřit pomocí řeči nebo slov přesvědčení, přání nebo názor, aby byl přijat nebo splněn.

Tandem

Slovo "tandem" označuje dvojici, dva lidi nebo věci, které spolu tvoří jeden celek nebo pracují společně. V kontextu může být použito například pro popis jízdy na kole s dvěma sedadly vedle sebe, pro dvojici lidí pracujících společně na projektu nebo pro dva nástroje hrající hudbu současně. Je to slovo, které vyjadřuje spolupráci a vzájemnou souhru.

Podloubí

Místo, které vzniká pod přístřeškem před budovou, kde je možné se schovat před deštěm nebo sluncem. Může být také využito jako chodba nebo přechod mezi dvěma budovami.

Upřílišený

nadměrný, přehnaný. Slovo "upřílišený" se používá pro popis situace, kdy je něco příliš vysilující, nebo kdy je něco příliš silného, intenzivního nebo nadměrného. Toto slovo může být také použito pro popis někoho, kdo je příliš vášnivý, nebo pro popis něčeho, co je příliš důležité nebo příliš významné. V některých případech může být slovo "upřílišený" také použito pro popis něčeho, co je příliš komplikovaného nebo složitého.