Stařena

Význam slova: Starší žena, která je již v pokročilém věku. Bývá spojována s babičkami nebo dědovými, kteří jsou často vnímáni jako moudří a zkušení. Slovo může být použito i pejorativně, kdy označuje starší ženu jako nedůležitou nebo otravnou.

Synonyma: babka, babička, dědová, kmotra, matouška, prababička, stará, starčice, starší, stařenka

Hovorově: babička, bába, stará žena, stará bába, stará matka, starec

Další synonyma

Vybouřit se

Vzbouřit se znamená rozčílit se, být nespokojený s něčím a projevit to neklidným chováním nebo nepokojem. Je to stav, kdy se člověk vzpouzí proti něčemu nebo někomu a projevuje svůj nesouhlas nebo odpor. Je to stav emocionálního vypětí, kdy člověk vyjadřuje své negativní emoce a neklid. Vzbouřit se může být i přirozená reakce na nespravedlnost nebo utlačování.

Čmáranice

popis, který vyjadřuje výtvarné dílo vytvořené pomocí čmáranic, tedy jednoduchých tahů nebo skvrn, které mají představovat určitý motiv nebo objekt.

Fundovat

Poskytovat finanční prostředky na podporu určité činnosti nebo projektu.

Nahrbit se

Projevit námahu, vyvinout úsilí, aby se člověk vzpřímeně postavil.

Softwarový

Popis slova, který se používá pro označení všech programů a dat, které jsou uloženy v počítači nebo jiném elektronickém zařízení. Software je tvořen instrukcemi a daty, které umožňují provádět určité úkony a funkce. Tento termín se používá v kontextu počítačových technologií a odkazuje na virtuální komponenty, které umožňují provádět různé úkony a manipulovat s daty.

Zavázat se

Učinit závazek, slíbit, zaručit, přijmout odpovědnost za splnění určitého úkolu nebo povinnosti.