Štěrbina

Význam slova: úzký otvor, štěrbina, průrva. Štěrbina je označení pro úzký otvor nebo špáru v předmětu, který umožňuje průchod světla nebo jiné látky. V přeneseném významu může znamenat i průrva, tedy hluboký rozpor nebo rozdíl mezi dvěma názory nebo skutečnostmi.

Synonyma: trhlina, špára, průrva, průchozí, mezera, mezičlánek, spára, škvíra, štěrbinka, trhlinka

Hovorově: štěrba, škvíra, štěrbovina, škvára, štěrbinka, škvírka

Další synonyma

Neprozíravost

neprůhlednost, nejasnost, neuváženost, nedostatek rozvahy.

Alogismus

nepřirozený, nesmyslný, nelogický myšlenkový postup.

Modulace

Modulace je proces kódování signálu nebo informace pro přenos pomocí štěpení na nosný signál. Jedná se o techniku, která umožňuje přenášet informaci přes různé médium, jako je například rozhlas nebo televize. Modulace umožňuje přizpůsobit signál pro optimální přenos a zajišťuje, že informace je přenášena bez ztrát nebo zkreslení.

Trumpetr

Osoba, která se zabývá hrou na trubku. Trubkář je hudebník, který ovládá hru na trubku a je schopen pomocí ní vytvářet hudbu. Je to nástroj, který se skládá z dlouhého kovového válcovitého těla, na kterém jsou umístěny ventily pro ovládání tónů. Trubkáři jsou součástí různých hudebních skupin a orchestrů a jejich umění je velmi ceněno.

Hanopis

Hanopis je řecké slovo, které označuje řeč nebo jazyk. V kontextu se jedná o popis slova, který by mohl být uveden například v slovníku. Hanopis je tedy synonymem pro řeč nebo jazyk a slouží k označení komunikace prostřednictvím slov.

Kštice

Zdrobnělina slova kště, které označuje kulatý hřebínek, vlasový culík nebo malé okrouhlé předměty. V tomto kontextu lze slovo kštice chápat jako malý kulatý předmět nebo část vlasů, která je stočená do tvaru kulatého hřebínku.