Štěstěna

Význam slova: Štěstěna znamená bohatství a požehnání. Je to stav, kdy člověk má štěstí a vše mu v životě příznivě přeje. Je to pocit spokojenosti a radosti, který člověk prožívá, když se mu daří a má štěstí ve všech oblastech života. Je to vzácný a cenný stav, který si každý přeje a málokdo jej skutečně dosáhne. Štěstěna je tedy spojována s bohatstvím a požehnáním, které přináší radost a spokojenost.

Synonyma: šťastie, bohatstvo, požehnanie, hojnosť, přízeň, šťastný osud, prosperity, blaho, šťastný konec, šťastný úděl

Hovorově: náhodná náhoda, štěstěnka, krasavice, štěstíčko, štěstivá náhoda, osudový zvrat

Další synonyma

Dotěrnost

Popis slova, který se uvede v kontextu přítěže nebo obtíže. Slovo \"dotěrnost\" znamená vytrvalost, trpělivost a neústupnost vůči něčemu nebo někomu, co je obtížné nebo nepříjemné. Toto slovo může být také spojeno s neustálým obtěžováním nebo obtížným chováním, které způsobuje nepříjemnosti nebo narušuje klid. Dotěrnost může být chápána jako negativní vlastnost, ale také může být projevem odhodlání a silné vůle.

Produkovat

Tvořit, vytvářet. Popis slova: Činnost, při které vzniká nový produkt nebo výsledek. Může se jednat o materiální věci, jako jsou výrobky, nebo o nehmotné věci, jako jsou myšlenky, nápady nebo umělecká díla. Produkování může být prováděno různými způsoby a prostředky, například ručně nebo pomocí strojů a technologií. Je důležitou součástí lidské činnosti a ekonomického rozvoje společnosti.

Existence

Existence je stav nebo podmínka, kdy něco nebo někdo existuje nebo je přítomen. Je to popis toho, že něco nebo někdo je skutečný a reálný, a že má své místo ve světě. Existence zahrnuje i myšlenku existence v čase a prostoru, a je tedy spojena s pojmem být. Je to také vyjádření jistoty, že něco nebo někdo je skutečný a není pouhým představou nebo iluzí.

Zasedat

Slovo "zasedat" znamená usadit se nebo shromáždit se. Je to sloveso, které se používá v kontextu setkání nebo schůzky, kdy se lidé sejdou na určitém místě a usadí se na svých místech. Slovo může být také použito v kontextu zasedání parlamentu nebo jiného orgánu, kde se členové shromáždí, aby projednávali a rozhodovali o různých záležitostech. V přeneseném významu může slovo "zasedat" znamenat také trvat nebo setrvávat na určitém místě nebo v určité situaci.

Vypoulit

vyvíjet, vyvrhnout. Jedná se o proces, při kterém se z něčeho vytváří nový objekt nebo věc. Vypoulit znamená vytvořit něco nového a odlišného od původního. Může se také používat v přeneseném smyslu, kdy se jedná o proces vytváření nových myšlenek nebo nápadů. Vypoulit je tedy synonymem pro vytváření, tvoření nebo vynalézání.

Shluk

Seskupení nebo sbírka objektů, lidí nebo zvířat. Toto slovo se používá k popisu situace, kdy se něco nebo někdo shlukne dohromady, ať už dobrovolně nebo ne. Může to být také použito jako metafora pro situaci, kdy se něco nebo někdo stane velmi blízkým nebo těsným. Shluk může být také označení pro velké množství věcí nebo lidí, které jsou umístěny na malém prostoru.