Strojený

Význam slova: Připravený nebo nastrojený. Slovo se používá pro popis něčeho, co bylo upraveno nebo připraveno pro určitý účel nebo situaci. Může se také používat pro popis něčeho, co bylo připraveno pro nějaký výkon nebo představení. V jazyce se slovo "strojený" používá pro popis něčeho, co je dokonalé, upravené a připravené pro určitý účel.

Synonyma: umělý, připravený, nastrojený, zinscenovaný, nacvičený, nastudovaný, vycvičený, zrežírovaný, mechanický, zkonstruovaný

Hovorově: umělý, uměle vytvořený, nepravý, falešný, předstíraný, namyšlený

Další synonyma

Vydrbat

Vydrbat je synonymem pro slova vykroutit nebo vyškubat. Vyjadřuje akci, při které se něco silně kroutí nebo trhá, často se jedná o nějaký předmět nebo část těla. Je to výraz, který se používá především v hovorové řeči a vyskytuje se v různých kontextech, například při popisu bolesti nebo při způsobu, jakým se něco otevírá nebo uzavírá.

Dvojčlenný

- Dvojčlenný je přídavné jméno, které se používá pro označení něčeho, co má dvě části nebo je složené ze dvou členů. Může se jednat o dvouosobný systém, dvoustý předmět nebo dvoudílný objekt. Slovo dvojčlenný může být také použito pro označení něčeho, co je složené z dvou stejných částí nebo je tvořeno dvěma jednotkami.

Racionální

Popis slova spočívá v tom, že se jedná o vlastnost, která je charakterizována logikou a rozumem. Racionální znamená uvážlivý, rozumný a založený na logických úvahách. Jedná se o schopnost přemýšlet a jednat s rozvahou a soudržností.

Zamotat se

Uzavřít se do nejasnosti, ztratit se v něčem nejasném nebo složitém, nevědět jak dál.

Zaměření

Zaměření je soustředění nebo koncentrace na určitý cíl nebo úkol. Jedná se o proces zacílení na určitý směr nebo oblast, který umožňuje dosáhnout požadovaného výsledku. Zaměření může být fyzické, mentální nebo emocionální a může být aplikováno v různých oblastech, jako jsou například práce, vzdělávání nebo sport. Je důležité mít jasně definované zaměření, aby bylo možné dosáhnout úspěchu a splnit stanovené cíle.

Manipulovat

ovládat nebo řídit něco, často s cílem dosáhnout určitého výsledku nebo změnit situaci ve svůj prospěch.