Svaz

Význam slova: Slovo "svaz" označuje sdružení nebo alianci, tedy spojení více subjektů za účelem společného cíle nebo zájmu. Může se jednat o politický, hospodářský nebo společenský svaz, který má své stanovy a pravidla. Svaz je tedy synonymem pro spolupráci a kooperaci mezi různými subjekty.

Synonyma: asociace, sdružení, aliance, spolek, seskupení, koalice, unie, aliance, sdílení, kooperace

Hovorově: spolek, aliance, kroužek, pakt, koalice, klub

Další synonyma

Míhavý

Proměnlivý, nestálý, neustále se měnící. Slovo "míhavý" vyjadřuje něco, co není stabilní a má tendenci se neustále měnit nebo pohybovat. Může se také použít pro vyjádření něčeho nejasného nebo neuchopitelného.

Vykouřit

Proces, při kterém se něco pálí nebo vysmýkává, obvykle s cílem získat nějaký produkt nebo odstranit nežádoucí látky.

Roztěkat se

rozptýlit se. Jedná se o situaci, kdy se něco rozpadne na menší části a ty se následně rozptýlí po různých směrech. Může se jednat o fyzický proces, například rozpad látky na drobné částice, nebo o situaci, kdy se skupina lidí rozdělí a každý jde svou vlastní cestou. V přeneseném smyslu může slovo znamenat také rozptýlení myšlenek nebo pozornosti na různé věci. Celkově se jedná o rozpad a rozptyl něčeho, co bylo původně jednotné.

Semknutý

SLOVO, které popisuje stav, kdy jsou věci nebo lidé blízko sebe a navzájem propojeni nebo spjati. Je to stav, kdy jsou jednotlivé části něčeho pevně spojené a tvoří jednotný celek. Toto slovo může také vyjadřovat silné pouto mezi lidmi nebo skupinami, kteří drží společně a podporují se navzájem. Je to stav, kdy jsou jednotlivé prvky propojeny a fungují společně jako jeden celek.

Štvavý

ostrý, drsný, nesmlouvavý, agresivní, urážlivý. Popis slova: Slovo "štvavý" označuje něco, co vyvolává negativní emoce, rozhořčení nebo zlost. Je to výraz pro situaci nebo chování, které je nepříjemné, neúctivé nebo dokonce urážlivé. Může se také použít pro popis něčeho, co je příliš ostré, drsné nebo nebezpečné. V každém případě je to slovo, které vyjadřuje negativní vlastnosti a působí na člověka nepříjemným dojmem.

Nemožný

Nemožný je popisem pro situaci, kdy se něco nedá uskutečnit nebo dosáhnout, je to nereálné a nedosažitelné. Toto slovo vyjadřuje, že daná věc není možná nebo je extrémně obtížná či nepravděpodobná.