Svinout

Význam slova: Zakřivit nebo obrátit do kruhu nebo spirály.

Synonyma: zvratit, obrátit, křivit, deformovat, deformace, zkřivení, klopení, podkluzování, ohýbání, ohnutí

Hovorově: zabalit, zatočit, stočit, srolovat, zvinit, svinovat

Další synonyma

Ohrnutý

Slovo "ohrnutý" znamená skloněný nebo ukloněný, typicky o části těla nebo o předmětu. Může také vyjadřovat zkrácený nebo sbalený tvar něčeho, například ohrnutý límec nebo ohrnuté rukávy. V kontextu může být použito k popisu fyzického stavu nebo pozice něčeho.

Monstrosní

Monstrosní je přídavné jméno, které označuje něco strašného, neobvyklého a strašidelného.

Blízkost

nablízku, souznačnost. Jedná se o stav nebo vztah, kdy jsou dvě věci nebo osoby fyzicky nebo emocionálně blízko u sebe. Blízkost může vyjadřovat i podobnost, shodnost nebo spřízněnost. Je to pocit přítomnosti a propojení s něčím nebo někým. Blízkost může být také vnímána jako bezpečí, důvěra a intimnost. Je to důležitý prvek v mezilidských vztazích a může být vyjádřena nejen fyzicky, ale i emocionálně a mentálně.

Parodie

Popis slova parodie jako burleska nebo groteska.

Přístupný

přístupný je popisem pro něco, co je snadno dostupné, jednoduše dosažitelné nebo přijatelné. Je to vlastnost, která umožňuje jednoduchý přístup nebo vstup k něčemu. Toto slovo může být použito pro fyzický přístup k místu, ale také pro přístup k informacím nebo myšlenkám. V kontextu "přístupný" se používá k vyjádření možnosti přístupu k něčemu bez velkého úsilí nebo překážek.

Splav

Plavidlo, které slouží k přepravě osob nebo nákladu po vodě. Může se jednat o plachetnici nebo člun. Plachetnice je vybavena plachtami a pohání ji vítr, zatímco člun se pohybuje pomocí vesel nebo motoru. Splav je tedy prostředek pro překonávání vodních překážek a přepravu lidí a věcí po vodě. Plavidlo určené pro přepravu osob nebo nákladu po vodě.