Svůdnost

Význam slova: Příťažlivost, lákavost, schopnost přitahovat a přesvědčit. Slovo svůdnost vyjadřuje přitažlivost a lákavost v různých smyslech, například v kontextu sexuality, ale také v kontextu návrhů a argumentů. Je to vlastnost, která může být nebezpečná, protože může vést k rozhodnutím, která nejsou rozumná nebo správná. V některých případech může být svůdnost také vnímána jako manipulativní a klamavá. V kontextu vztahů může být svůdnost chápána jako schopnost přitáhnout a udržet si pozornost a zájem druhé osoby. Popis slova.

Synonyma: přitažlivost, příťažlivost, lákavost, atraktivita, kouzlo, přívětivost, krása, magnetismus, úchvatnost, čarování

Hovorově: šarm, půvab, nástraha, lákavost, podmanivost, okouzlující přitažlivost

Další synonyma

Důstojník

Osoba, která slouží ve vojenské armádě nebo policii a má vysoký stupeň velení a odpovědnosti. Jejím úkolem je řídit a vést své podřízené, dodržovat příkazy nadřízených a chránit zájmy státu. Důstojník musí být disciplinovaný, zodpovědný a schopný vést své muže v boji.

Podíl

Popis slova Dílek, část, podíl znamená určitou část nebo množství z celku, které je od něj odděleno nebo vyčleněno. Tento termín se často používá v matematice, ekonomii nebo statistice, ale může se vyskytnout i v běžném jazyce. Podíl může být vyjádřen v procentech, desetinných číslech nebo zlomcích a slouží k vyjádření poměru mezi dvěma hodnotami.

Dynamický

Energický, svižný. Dynamický popisuje osobu nebo proces, který je plný energie a aktivit. Je to slovo, které vyjadřuje pohyb, rychlost a živost. Dynamický může být také synonymem pro inovativní a proměnlivý. V kontextu může být použit pro popis člověka, události, situace nebo i abstraktního pojmu.

Otrhanec

Člověk, který nemá domov a žije na ulici, bez přístřeší a majetku. Může být vnímán jako přízrak společnosti, který je odtržen od běžného života a přežívá v těžkých podmínkách.

Slučovat

Sjednocovat, spojovat, spojovat dohromady, navazovat na sebe.

Poslechnout

Přijmout nebo přistoupit na požadavek nebo návrh, vyslechnout někoho nebo něco, co bylo řečeno nebo zaznělo.