Synchronizace

Význam slova: Synchronizace je proces, při kterém jsou dvě nebo více věcí koordinovány tak, aby se staly současně nebo v určitém časovém intervalu. Jedná se o dosažení souhlasu nebo shody mezi různými prvky, aby mohly fungovat společně bez konfliktů nebo nesrovnalostí. Synchronizace může být použita v různých oblastech, jako je například v elektronice, hudbě, dopravě nebo v komunikaci mezi lidmi. Je to důležitý proces pro dosažení účinného a harmonického fungování různých prvků.

Synonyma: souhlas, koordinace, synchronizovanost, synchronizovaný, sjednoťování, uskladnění, zápis, ladění, korekce, usazení

Hovorově: rovnocennost, koordinace, souhlas, spolupráce, konzistence, shoda

Další synonyma

Hadr

Hadr je druh ochranného oděvu, který se nosí přes oblečení jako ochrana proti dešti nebo špíně. Jedná se o tenký, voděodolný materiál, který se přehazuje přes ramena a přichycuje se pomocí knoflíků nebo zipu. Může být vyroben z různých materiálů, jako je například plast nebo textilie. Hadr se používá především v deštivém počasí nebo při práci v prostředí, kde je vysoké riziko znečištění oblečení.

Ryzost

Charakteristická vlastnost čistoty, nezávadnosti nebo neškodnosti.

Specialita

Specialita je něco, co se vyznačuje vysokou kvalitou, jedinečností a obvykle je obtížné najít podobný produkt. Může to být také něco, co se podává pouze v určitém regionu nebo v dané restauraci. V přeneseném slova smyslu může být specialita také něčím, co někdo umí nebo dělá velmi dobře. V oblasti gastronomie se specialita často chápe jako delikatesa nebo lahůdka, tedy jídlo, které je považováno za vybrané a luxusní.

Skener

Zařízení, které slouží k digitalizaci fyzických dokumentů nebo obrázků. Existují dvě hlavní metody skenování - digitální sken a optický sken. Digitální sken se používá pro digitalizaci textových dokumentů, zatímco optický sken se používá pro digitalizaci obrázků. V obou případech se využívá světelných paprsků, které snímají obraz a převádějí ho do digitální podoby. Výsledkem je digitální kopie původního dokumentu nebo obrázku, kterou lze dále upravovat nebo ukládat do počítače.

Vyfintěný

slovo, které popisuje něco, co je kompletní a dokonalé.

Titěrnost

Popisuje vlastnost nebo stav, který je malý, drobný nebo nepatrný.