Tábornický

Význam slova: Slovo \"tábornický\" znamená příslušný k táborům nebo kempům, které jsou obvykle pořádány v letním období. Jedná se o aktivity spojené s přírodou a tábořením, jako je například turistika, sportování nebo výlety. Tábornický může být také používán k popisu věcí nebo předmětů, které jsou vhodné pro táboření, jako jsou stan, spacák nebo vařič.

Synonyma: pionýrsky, kempový, letní, letní táborový, výpravní, výletní, expediční, putovní, dobrodružný, táborářský

Hovorově: přírodovědný, horolezecký, výletnický, skautský, lesnický, přírodoláskařský

Další synonyma

Panegyrik

Odehrává se v kontextu pochvaly, hymny. Může být použito jako synonymum pro výraz \"pochvala\". Jde o označení pro vysokou formu chvály, slavnostní projev či oslavný projev. Slovo má pozitivní konotaci a často se vyskytuje v literárních dílech nebo projevech, kde se oslavuje nějaká osoba, událost nebo myšlenka.

Zmocnit se

Zmocnit se je synonymem pro dostat se k nebo převzít. Znamená to, že někdo získá kontrolu nad něčím nebo se stane majitelem či vládcem něčeho. Tento výraz se používá zejména v právním a politickém kontextu, ale může být použit i v běžném životě.

Smeknout se

"smeknout se" - zkrátka se, skrčit se, uhýbat.

Defilovat

Pochodovat nebo šlapat v řadě, v pravidelném rytmu.

Konvertovat

Převést z jednoho formátu do druhého, změnit formu nebo strukturu dat.

Naskicovat

znamená vytvořit náčrt nebo plán, obvykle grafickou formou, který slouží jako představa nebo základ pro další práci. Může se jednat o rychlý náčrt, předběžný plán nebo hrubý koncept. Naskicování se často používá v uměleckých a designových oborech, ale také například při tvorbě projektů nebo při koncipování textů.