Téci

Význam slova: Popis slova "téci" je pohyb tekutiny, obvykle voda, z jednoho místa na druhé. Může znamenat téct rychle, pomalu, průzračně, kalně, prudce nebo tiše. Slovo "protéci" znamená projít něčím, co má otvor nebo průchod, zatímco "stéci" se používá pro situaci, kdy tekutina vytéká z něčeho, co má otvor nebo průchod.

Synonyma: tekoucí, protéci, stéci, kapat, pršet, vytékat, vylévat, vystříkat, vypouštět, vyplavit

Hovorově: přetékat, být vlhký, stékat, být mokrý, být vodnatý, být promáčený

Další synonyma

Anonsovat

Vyhlásit nebo oznámit něco, co je obvykle důležité nebo oficiální.

Kuriosita

Popis slova, který se používá pro vyjádření zájmu o něco nebo o někoho. Může se jednat o zájem o nové informace, poznání nebo zvědavost. Slovo kuriosita se také používá pro označení neobvyklých nebo zajímavých věcí nebo jevů.

Plnit

Vykonat činnost, která má za cíl zaplnit nebo naplnit určité místo, prostor nebo předmět. Jedná se o akci, při které se něco doplňuje, doplňuje se nedostatečná část nebo se zajišťuje plnost.

Scestný

nesprávný, nepřesný, chybný, nesprávně interpretovaný.

Zaoblený

Zaoblený je popis pro tvar, který má kulaté nebo obloukovité hrany nebo povrchy. Je to protiklad k přímému nebo ostrému tvaru. Tento tvar může být přirozený nebo vytvořený uměle.

Zsinalý

Slovo označuje stav, kdy něco ztratilo svou původní barvu nebo sílu. Může se jednat o osobu, která zeslábla nebo zbledla, ale také o předmět, který ztratil svůj původní lesk nebo sílu. Slovo se používá v přeneseném i doslovném smyslu.