Tvořit

Význam slova: vytvářet, vytvářet nové věci, přinášet něco nového do existence, tvořit něco ze základů, konstruovat něco z ničeho.

Synonyma: vytvořit, stvořit, konstruovat, budovat, vyrobit, uskutečnit, vytvářet, vystavět, zhotovit, zbudovat

Hovorově: tvořit, vytvářet, kreovat, produkovat, fabrikovat, vyrobit

Další synonyma

Odkrýt

odhalit, odtajnit, prozradit. Slovo označuje akci, při které se něco, co bylo dříve skryto nebo tajné, stává veřejně známým nebo přístupným. Může se také používat v přeneseném smyslu, kdy se odhalí nějaký podstatný fakt nebo pravda.

Probudit

Probudivit - přivést k vědomí, uvést do stavu bdělosti nebo pozornosti, přinutit k činnosti.

Přestupovat

pohybovat se z jednoho místa na druhé, přejíždět z jednoho dopravního prostředku na druhý nebo z jedné linky na druhou.

Tát

Rodič, konkrétně otec v rámci rodiny. Tato osoba má na starosti péči o děti a je zodpovědná za vedení rodiny. Slovo "tát" může také vyjadřovat vztah a respekt k otci a zároveň může být používáno jako oslovení pro otce.

Barvoslepý

Osoba, která trpí barvoslepostí, neboli barevným postižením, což je porucha zraku, při které nemůže rozlišit určité barvy. Tato porucha může být dědičná nebo způsobená zraněním oka. Barvoslepý člověk vidí svět jinak než ostatní, neboť nedokáže rozlišit některé barvy. Barvoslepost může být také překážkou při určitých činnostech, jako je například řízení vozidla nebo volba oblečení. V medicíně se tento stav označuje jako daltonismus.

Odporný

Slovo "odporný" znamená, že něco je nechutné, odporné nebo nepříjemné. Může to být něco, co vyvolává odpor nebo pocity nevolnosti. Tento termín se používá k popisu něčeho, co je velmi nepříjemné nebo odpudivé, a může se týkat věcí, lidí nebo situací. Může být také spojeno s pocitem nechuti nebo odporu vůči něčemu.