Uchlácholit

Význam slova: uklidňovat nebo umlčet někoho, kdo je ve stresu nebo rozrušený.

Synonyma: uklidnit, uklidňovat, umlčet, mírnit, ponížit, usmířit, usměrňovat, uštědřit, utišit, uklidňující

Hovorově: povzbudit, utěšit, potěšit, uklidnit, podpořit, ujistit

Další synonyma

Vklínit

Vklínit znamená vrazit nebo zapadnout do něčeho, čímž vytvoříš malý prostor. Může to být například vložení něčeho do malé mezery nebo zacvaknutí něčeho do úzkého prostoru. Vklínit se také může použít v přeneseném smyslu, když se něco stane mezi dvěma věcmi nebo situacemi a je těžké se z toho dostat.

Usmívat se

Vyjadřovat radost nebo štěstí pomocí úsměvu.

Impakt

Popis slova, který se používá pro označení účinku nebo následku. Jedná se o výraz, který se využívá v různých kontextech, například ve vědě, umění nebo politice. Impakt může být pozitivní nebo negativní a může mít různé rozměry a důsledky. Je to výraz, který je běžně používán a známý v mnoha jazycích.

Ujmout se

převzít odpovědnost nebo kontrolu nad něčím, často v situaci, kdy se nikdo jiný nechce nebo nemůže postarat.

Host

Osoba, která je pozvaná nebo ubytovaná u někoho jiného. Označuje osobu, která se nachází na cizím místě nebo se účastní určité události jako host. Toto slovo může také označovat návštěvníka v restauraci, hotelu nebo jiném podniku. Je to člověk, který je vítán a je mu poskytována pohostinnost. V některých případech může také označovat někoho, kdo je pozvaný na určitou akci nebo večírek.

Planina

Planina je přírodní útvar, který je charakteristický pro hornaté oblasti. Jedná se o plochý vrchol, který je výrazně vyšší než okolní krajina. Planiny mohou být součástí horského masivu nebo samostatnými vrcholy. Jsou obvykle porostlé vegetací a mohou sloužit jako pastviny pro zvířata. V kontextu může být slovo "planina" použito jako synonymum pro kopec nebo masiv, tedy jako obecný termín pro vyvýšený útvar v krajině.