Umdlení

Význam slova: Stav, kdy dochází k dočasné ztrátě vědomí a příznakům jako je závrať, slabost, pocit ztráty rovnováhy a nevolnost. Tento stav může být způsoben například otřesem mozku nebo nedostatečným přísunem kyslíku do mozku.

Synonyma: závratě, otřes, mdloby, slabost, zmatení, bezvědomí, bezvládí, omdlení, ztráta vědomí, mrtvice

Hovorově: zamlžení, rozmlžení, zmatení, ztrácení, zmatení, zmatení

Další synonyma

Dohonit

dosáhnout stejného nebo vyššího úrovně než někdo nebo něco jiného, například v rychlosti, vzdálenosti nebo výkonu.

Namodralý

Popis slova "namodralý" jako lila nebo purpurový.

Nápadnost

. Slovo nápadnost označuje schopnost být nápadným, patrným a zřetelným. Je to vlastnost, která zaujme pozornost a je snadno rozpoznatelná. Nápadnost může být přítomna v různých oblastech, jako jsou umění, design, věda nebo komunikace. Je to klíčový prvek pro přitahování pozornosti a zaujetí diváků, čtenářů nebo posluchačů. Výrazná nápadnost může být také důležitá pro úspěch v obchodě nebo v politice.

Pastevec

člověk, který hlídá a dohlíží na stádo zvířat, obvykle ovcí nebo koz, na pastvinách nebo v horách.

Akční

Slovo \"akční\" znamená aktivní a účinný.

Pronásledovaný

pronásledovaný. Tento výraz označuje osobu, která je stíhána, sledována nebo pronásledována nějakým nebezpečím, například nepřáteli nebo zločinci. Může se jednat o fyzické pronásledování, ale také o psychické obtěžování nebo pocit ohrožení. V přeneseném významu může být použit i pro popis intenzivního sledování či pronásledování myšlenek, pocitů nebo vzpomínek.