Úpravnost

Význam slova: . Slovo \"úpravnost\" označuje stav nebo vlastnost, která vyjadřuje pořádek a vzhled. Je to synonymum pro estetickost, elegance nebo upravenost. Tento pojem se používá v různých oblastech, jako například v umění, módním průmyslu nebo v každodenním životě. Znamená schopnost udržovat věci v pořádku a pečovat o jejich vzhled.

Synonyma: čistota, pořádek, vzhled, řád, příjemnost, útulnost, útěcha, estetičnost, symetrie, příjemný vzhled

Hovorově: Elegantnost, vkus, šikovnost, vychytanost, kultivovanost, stylovost

Další synonyma

Doplňkový

Slovo, které slouží k doplnění nebo rozšíření významu jiného slova. Může znamenat také další, přídavný nebo navazující. Jedná se o slovo, které přináší další informace nebo rozšiřuje význam výrazu, ke kterému je připojeno. Může být použito k vytvoření přesnějšího popisu nebo k vyjádření dalších charakteristik. V kontextu může být použito k označení něčeho, co není hlavní nebo základní, ale doplňkového nebo vedlejšího.

Pohmoždit

Popis slova, který se uvede v tomto kontextu, je "škodlivě působit, škrtit".

Bar

"bar" je hospoda nebo salón, který slouží jako místo pro setkávání a konzumaci alkoholických nápojů. Je to typické pro západní kulturu a může být součástí restaurace nebo fungovat samostatně. V barů se často nacházejí stoly a pulty, kde se podávají nápoje a mohou být také doprovázeny hudbou nebo televizními obrazovkami.

Prepozice

prepozice je v lingvistice označení pro slovní druh, který se vztahuje k jinému slovu a určuje jeho význam většinou prostřednictvím předložky. V kontextu předpokladu se jedná o slovo, které vyjadřuje nějakou podmínku nebo předpokládanou situaci. V kontextu konstrukce se jedná o slovo, které slouží k vytvoření určité gramatické struktury ve větě.

Muzikant

Osoba, která se zabývá hudbou. Může se jednat o hudebníka, který hraje na nějaký hudební nástroj, nebo skladatele, který tvoří hudbu. Muzikant může být profesionální nebo amatérský. Jeho hlavním zájmem je hudba a jejím vytvářením či interpretací. V některých případech může být také zpěvákem. Popis slova muzikant, který se zabývá hudbou a může být hudebníkem nebo skladatelem, profesionálním nebo amatérským.

Humoristický

: Zábavný, komický. Označuje něco, co vyvolává smích, pobavení nebo radost. Používá se pro popis vtipného obsahu nebo chování, které má za cíl pobavit a rozveselit ostatní. Humoristický může být také název pro žánr literatury nebo filmu, který se zaměřuje na komické situace a postavy.