Uříznout

Význam slova: Oddělit část něčeho pomocí řezání.

Synonyma: odříznout, oddělit, řezat, krájet, sekat, štípat, trhat, štípat, stříhat, přerušit

Hovorově: Uříznout, odkousnout, oškubnout, odříznout, uškrtit, utnout

Další synonyma

Anachronický

Slovo označuje něco, co je nepatřičné nebo nezvyklé pro daný časový úsek nebo situaci.

Obrátit se

Změnit směr, obrátit se zpět nebo naopak, změnit svůj pohled nebo názor na věc, zvrátit situaci nebo rozhodnutí.

Zdřímnout si

usnout, zabrat. Jedná se o stav, kdy člověk na krátkou dobu usne nebo si odpočine. Může se jednat o krátký spánek, ale také o stav, kdy člověk zcela ztrácí vnímání okolního světa a ponoří se do svých myšlenek. V tomto kontextu se slovo používá jako popis stavu, kdy člověk na chvíli odpočine a uvolní svou mysl.

Poživačný

. Slovo \"poživačný\" znamená, že něco poskytuje obživu nebo výživu. Je to slovo, které se používá k popisu něčeho, co je schopné zajišťovat potřebné živiny pro přežití nebo pro zlepšení zdraví. Je to slovo, které může být použito v různých kontextech, jako například v potravinářství nebo v lékařství.

Vystříkat

Vytrysknout nebo vypustit tekutinu nebo jiný obsah ze zdroje nebo nádoby. Může se jednat o prudké vyjetí nebo rozptýlení tekutiny, například při použití stříkací pistole nebo výstřiku z hadice. Může být také použito v přeneseném smyslu, například vystříkat emoce nebo myšlenky.

Germanisátor

Osoba, která hovoří německy nebo se identifikuje jako Němec.