Útisk

Význam slova: Slovo "útisk" znamená opresivitu a ponížení, tedy nespravedlivé a násilné jednání vůči někomu nebo něčemu. Je to stav, kdy je někdo nebo něco potlačováno, omezováno a utlačováno. Tento termín se používá především v souvislosti s nespravedlivým jednáním vlády, autorit nebo mocných jedinců vůči slabším a bezmocným. V kontextu může být použit například ve větě: "Boj proti útisku a nespravedlnosti je důležitým cílem naší společnosti."

Synonyma: týrání, opresivita, ponížení, poddanost, nesvoboda, otroctví, zotročení, násilí, nadvláda, utlačování

Hovorově: zlost, tyranie, nespravedlnost, utrpení, ponižování, potupení

Další synonyma

Prokřehlý

PROKŘEHLÝ - označuje stav, kdy je něco ztuhlý, vychladlý nebo promrzlý. V tomto kontextu znamená, že je něco mokré a studené z důvodu pronikání vlhkosti.

Avizovat

Oznámit nebo informovat o něčem, co se má stát nebo se stalo.

Pošinovat

Změnit, upravit nebo napravit něco, co je poškozené nebo nefunkční.

Pardon

Slovo "pardon" znamená litovat nebo prominout. Používá se jako výraz lítosti nebo omluvy za něco, co jsme udělali špatně nebo co jsme způsobili. Může být také použito jako formální způsob vyjádření omluvy nebo výrazu soucitu. V některých situacích může být použito i jako slovníkem, který se používá pro výzvu o přerušení nebo opakování, například v případě, že jsme něco nesprávně pochopili.

Snížit

Snížit znamená snížení, tedy ubrat z hodnoty, množství nebo úrovně. Jedná se o opak zvyšování. Například snížit cenu, snížit hladinu vody nebo snížit počet zaměstnanců. Slovo se používá v různých kontextech a význam se odvíjí od konkrétní situace.

Dlít

Sledovat a střežit určité místo nebo objekt, aby se zabránilo nebezpečí nebo škodě.