Uzávěrka

Význam slova: OMEZENÍ nebo LIMIT. Uzávěrka je termín používaný pro označení určitého omezení nebo limitu, který se vztahuje na určitou činnost, proces nebo situaci. V kontextu může znamenat například konečný termín pro podání žádosti, uzavření obchodu nebo ukončení práce. V obecném smyslu se jedná o časové omezení nebo hranici, která musí být dodržena.

Synonyma: termín, omezení, limit, konec, ukončení, koncovka, končí, časový limit, datum, hranice

Hovorově: zavírací, konec, finále, závěr, konečná, uzávěr

Další synonyma

Pelerína

Oděvní předmět, který se obvykle nosí jako ochrana proti dešti. Jedná se o plášťovku, která se obvykle přehazuje přes ramena a chrání tak oděv před vlhkem. Může mít různé délky a může být vyrobená z různých materiálů. Někdy se také používá jako zástěra, například při vaření nebo při úklidu.

Skulina

Skulina je malé a úzké údolí nebo údolíčko, které se nachází v horském terénu. Je to místo, kde se vytváří přirozená mezera mezi horami nebo skalami. Skuliny mohou být vytvořeny erozí vody nebo ledovcem. Jsou často využívány jako cesty pro pěší turisty nebo jako úkryty pro zvířata. Výraz "skulina" se také může používat pro označení malého a úzkého průchodu mezi dvěma předměty nebo prostorů.

Necvičený

nedostatečně zkušený, neobratný, bez cviku.

Zvlhnout

změna stavu, kdy se něco stává vlhkým nebo mokrým.

Prodat

Převést vlastnictví výrobku nebo služby na někoho jiného výměnou za peníze nebo jiné hodnotné zboží.

Naléhavost

popisuje stav, kdy je něco nevyhnutelné a nutné provést co nejdříve. Vyjadřuje důležitost a naléhavost daného úkolu nebo situace. Je spojeno s pocitem naléhání a nutnosti jednat bez odkladu.