Uzávěrka

Význam slova: OMEZENÍ nebo LIMIT. Uzávěrka je termín používaný pro označení určitého omezení nebo limitu, který se vztahuje na určitou činnost, proces nebo situaci. V kontextu může znamenat například konečný termín pro podání žádosti, uzavření obchodu nebo ukončení práce. V obecném smyslu se jedná o časové omezení nebo hranici, která musí být dodržena.

Synonyma: termín, omezení, limit, konec, ukončení, koncovka, končí, časový limit, datum, hranice

Hovorově: zavírací, konec, finále, závěr, konečná, uzávěr

Další synonyma

Metempsychóza

Transmigrační teorie, která popisuje duševní migraci, známou také jako metempsychóza.

Explikace

Výklad nebo objasnění něčeho, co je složité nebo nejasné.

Ušlápnout

způsobit, aby se něco dostalo pod nohy, čímž se způsobí jeho poškození nebo zničení.

Zrovna

Slovo "zrovna" vyjadřuje okamžitost, přesnost a aktuálnost. Používá se pro označení něčeho, co se děje právě teď, v daném okamžiku, bez odkladu. V kontextu se může použít například v souvislosti s něčím, co se děje právě teď, nebo s něčím, co je nyní aktuální.

Itinerář

Plán nebo program cesty nebo cestování, který zahrnuje jednotlivé zastávky, případně i jejich časový harmonogram.

Kartář

osoba zabývající se okultismem a věštěním, která dokáže pomocí karet vykládat budoucnost nebo současnost.