Venkovský

Význam slova: je přídavné jméno, které označuje něco, co se týká venkova nebo je typické pro venkovské prostředí. Může se jednat o vlastnosti, zvyky, způsob života nebo kulturu obyvatel venkova. Slovo může být zaměnitelné s pojmem "selský", který má podobný význam. Obecně se jedná o prostředí odlišné od města, s menším počtem obyvatel a převládajícím zemědělským způsobem života.

Synonyma: zemědělský, venkovský, selský, přírodní, krajský, venkovský, vesnický, rolnický, rustikální, bujný

Hovorově: selský, vesnický, rustikální, agrární, rurální, provinciální

Další synonyma

Nesnadně

obtížně, s obtížemi, ztíženě, složitě, komplikovaně, náročně.

Prosazovat

PODPOROVAT, PROSADIT, ZAJISTIT, ZAPRACOVAT, ZAŘÍDIT, PODNÍTIT, PROVÉST, REALIZOVAT, ZAVÉST.

Dogma

Dogma je stanovisko nebo učení, které je považováno za nezpochybnitelné a neproměnlivé. Je to doktrína, která se nedá zpochybnit a je považována za absolutní pravdu. V kontextu tohoto významu slova se jedná o dogma jako pevný názor nebo přesvědčení, které se nedá změnit.

Každý

všichni, všem, celý, každý jednotlivec, každá věc, každý prvek; : Jednotlivci, věci nebo prvky, které se nacházejí v určitém kontextu, bez výjimky nebo všechny bez rozdílu. Slovo "každý" vyjadřuje kompletnost, celistvost a zahrnuje všechny možné prvky v dané situaci.

Chytlavost

přitažlivost, schopnost přitáhnout pozornost nebo zaujmout.

Generalizační

Slovo generalizační označuje vlastnost, kdy se něco zobecňuje nebo obecně platí pro více případů. V kontextu se jedná o slovo, které vyjadřuje obecný nebo zobecněný charakter.