Vězet

Význam slova: Popis slova, které znamená zadržet nebo přivázat, obvykle v kontextu uvěznění nebo omezení pohybu. Toto slovo může být použito v různých situacích, například při popisu věznění vězňů nebo zadržení zvířat. Jeho význam je spojen s omezením svobody a pohybu jedince nebo objektu.

Synonyma: držet, zadržet, přivázat, svázat, zaháknout, zamknout, uvázat, zřídit, uzamknout, uzevřít

Hovorově: být v chomoutu, uvíznout, zůstat v pasti, být v zajetí, být zavřený, být ve vězení

Další synonyma

Bezcharakterní

Slovo bezcharakterní znamená, že osoba nemá žádné zásady, není morální a jedná bez ohledu na ostatní. Je to člověk bez cítění a bez skrupulí.

Odlidštění

Proces, kterým se jedinec nebo skupina lidí oddělí od společnosti a přestává se chovat jako člověk. Tento proces může být způsoben různými faktory, jako jsou traumatizující zážitky, izolace, přílišné zaměření na materiální hodnoty apod. Výsledkem odlidštění může být ztráta empatie, morálních hodnot a schopnosti spolupracovat s ostatními lidmi. V extrémních případech může vést k násilnému nebo asociálnímu chování. V psychologii se odlidštění často pojímá jako důsledek dehumanizace a deindividuace.

Kacířský

kacířský je spojen s pojmem heretický a odpadlický. Označuje osobu nebo názor, který se odchyluje od přijatých norem nebo nauk. V kontextu se jedná o označení pro někoho, kdo odmítá přijmout stanovené pravidla nebo náboženské přesvědčení. Je spojován s negativním konotací a může být považován za urážlivý výraz.

Parametr

Popis atributu nebo specifikace, která charakterizuje nebo určuje něco.

Kurzovní

Kurzovní je slovo, které se používá pro vyjádření něčeho, co souvisí s kurzy měn nebo cenami. Může se také vztahovat k úrokovým sazbám nebo směnným kurzům. Je to obecný termín, který se používá pro označení všech těchto souvisejících věcí.

Vzkázat

Předat informaci nebo zprávu někomu prostřednictvím mluveného nebo psaného slova.