Vhled

Význam slova: Popis slova, který se používá pro označení toho, co je vidět, když se na něco díváme. Může se také používat pro vyjádření něčeho, co je hledáno nebo co se shání. Vhled tedy může být pohled nebo pohledávka, záleží na kontextu, ve kterém se používá.

Synonyma: názor, pohled, pohledávka, úhled, perspektiva, zrak, povědomí, vize, mínění, odhad

Hovorově: vzhled, ksicht, facies, tvář, vzezření, fyzionomie

Další synonyma

Nedlouhý

Krátký, kompaktní, bez zbytečných detailů. Popisuje něco, co není příliš dlouhého trvání nebo co se vyznačuje jednoduchostí a přehledností. Může být použito v různých kontextech, například pro popis rychlosti, souhrnu nebo výpovědi.

Divukrásný

Působivý, úchvatný, nádherný, dokonalý. Popisuje něco, co je krásné a překypuje nevšedním půvabem a jedinečností. Může být použito pro popis přírodních krás, uměleckých děl nebo i pro popis osobnosti člověka. Je to slovo, které evokuje silné emoce a zanechává hluboký dojem.

Nádrž

nádrž je označení pro nádobu, která slouží k uchování kapaliny nebo plynu. Může být použita jako akumulátor pro energii, jako kalich pro nápoje nebo jako nádrž pro vodu. Jedná se o prostor, který je vyhrazen pro uchování určitého množství tekutiny nebo plynu. V nádrži se může nacházet například palivo, voda, olej, kyselina nebo jiná látka. Je důležitou součástí různých zařízení a strojů, jako jsou například automobily, lodě, letadla nebo průmyslové stroje. Popis slova nádrž.

Amnestie

Amnestie je právní institut, který znamená odpuštění trestu nebo zločinu. Tato instituce slouží k omluvě a uznání viny a má za cíl obnovit porušený právní řád. Jedná se o proces, který má za úkol přijmout a uznat chyby a umožnit tak obnovu společenského míru a harmonie. Amnestie může být udělena jednotlivci nebo celé skupině lidí a může být vyhlášena vládou nebo prezidentem.

Lovit

Chytat zvíře nebo jiný předmět, například ryby, ptáky nebo lovení kořisti pro potravu nebo zábavu. Může také znamenat pronásledování nebo obtěžování někoho nebo něčeho.

Passé

Slovo označuje něco, co je zastaralé a již není využíváno nebo není moderní. Může se také používat pro něco, co už není aktuální nebo populární. V přeneseném smyslu může znamenat také ztrátu významu nebo relevance.