Vplout

Význam slova: Vplout znamená vjet nebo vplout do vody, tedy přejít z pevného povrchu do tekutiny. V přeneseném smyslu může znamenat také začít nebo vstoupit do něčeho, například do nového prostředí nebo do nového období. V kontextu vodní dopravy se používá pro příchod lodě do přístavu nebo pro příchod na místo určení.

Synonyma: napřít, najet, vplavat, vjíždět, vplouvat, zajet, zakotvit, zavítat, zapřáhnout, zastavit

Hovorově: vtrhnout, naplavit, zablbnout, připlout, zavát, zateleportovat

Další synonyma

Država

Slovo "država" označuje politickou jednotku, která má vlastní území, obyvatelstvo, vládu a právo. Jedná se o synonymum pro stát nebo národ. Država je základním prvkem mezinárodního práva a vytváří se na základě společného jazyka, kultury, historie a tradic. V moderním světě existuje mnoho různých držav, které se liší svou velikostí, politickým systémem, ekonomickým rozvojem a dalšími faktory.

Objasnění

vysvětlení, vysvětlení významu nebo významu významu, výklad, interpretace.

Mravný

Popis slova, který se užívá v kontextu etiky a morálky. Označuje jedince, který se řídí určitými zásadami a pravidly, které jsou považovány za správné a spravedlivé. Mravný jedinec je schopen rozlišovat mezi dobrým a špatným a jedná v souladu s těmito hodnotami. Tento termín se také užívá v souvislosti s ctnostmi, jako je laskavost, spravedlnost, odvaha a podobně.

Zahýbat

Překrývání části něčeho, aby se vytvořil úhel nebo křivka. Může se také používat k označení změny směru nebo pohybu.

Zaměstnávat se

Vykonávat určitou činnost, pracovat, plnit povinnosti spojené s prací.

Krajně

extremně, maximálně, velmi, vysloveně, nejvíce, nejvyšší míra, naprostý konec, nejvzdálenější část, okrajová oblast, poslední možnost.