Však

Význam slova: Popis slova "však" je "nicméně, tak či onak". Je to spojka, která vyjadřuje kontrast nebo přechod k další myšlence. Může být použita jako synonymum pro "ale" nebo "avšak". Je to výraz, který v kontextu zdůrazňuje nějaký rozdíl nebo nesouhlas. Je to spojka, která přináší nový aspekt nebo argument do diskuse. V běžné řeči se používá jako výplňové slovo nebo jako prostředek k vyjádření nějakého přemýšlení nebo váhání.

Synonyma: avšak, nicméně, tak či onak, přesto, ano, případně, sice, ovšem, ve skutečnosti, zatímco

Hovorově: všaká, všáčko, všakáč, všáknout, všáknouti, všáčkovat

Další synonyma

Herec

Osoba, která se věnuje herectví a ztvárňuje různé postavy na divadelních prknech nebo ve filmu. Herec je schopen přesvědčivě předvést emoce a vytvořit věrohodný obraz postavy. Je to umělec, který svým projevem dokáže diváky zaujmout a přenést je do světa fikce.

Financovat

Podporovat finančními prostředky nebo jiným způsobem.

Druhý

Slovo "druhý" označuje něco, co následuje po něčem jiném nebo je alternativou k něčemu. Může se jednat o pořadí, kvalitu nebo vlastnost. Je to relativní termín, který se vztahuje k něčemu předchozímu.

Utopit

Ponořit nebo zaplavit, což znamená zcela zatopit nebo pohřbít pod vodou nebo jinou tekutinou. Toto slovo se používá zejména v případě, kdy se něco nebo někdo potopí a zůstane pod vodou. V některých případech může být použito i v přeneseném významu, například v souvislosti s přílišným množstvím práce nebo problémů, které někoho mohou "utopit".

Tlení

proces rozkladu materiálu v důsledku chemické reakce s kyslíkem, který vede k uvolnění energie. Tento proces může být žádoucí nebo nežádoucí v závislosti na kontextu.

Známka

je označení nebo hodnocení, které se používá pro určení něčeho nebo někoho. Může to být například známka ve škole, která vyjadřuje úroveň znalostí, nebo známka na dopise, která označuje cenu poštovného. Známka může také být symbolem, kterým se něco označuje, například známka na mapě nebo známka na zboží. V každém případě se jedná o nějaké významové označení, které má určitý význam v daném kontextu.