Vsuvka

Význam slova: Slovní spojení, které popisuje vložený text nebo informaci, která je přidána k hlavnímu obsahu. Používá se v různých kontextech, jako například v knihách, článcích, dokumentech apod. Vsuvka může sloužit k doplnění informací, objasnění nebo upřesnění tématu. Je to krátká část textu, která se vkládá do již existujícího textu, a může být od něj oddělena závorkami, čárkami nebo jiným způsobem.

Synonyma: zástrčka, zapojení, přípojka, spojka, zdířka, patice, zasunutí, zámek, závit, konektor

Hovorově: vložka, vlepenka, vkládka, vsunutíčko, vkládání, vstřícnost

Další synonyma

Stvrdit

Potvrdit, zvýraznit nebo prokázat pravdivost něčeho.

Vštěpovat

Vštěpovat znamená předávat, vkládat nebo zasazovat do mysli nebo paměti nějaké informace, znalosti nebo dovednosti. Je to proces, kdy se něco učíme nebo se nám něco připomíná. Vztahuje se k přenosu vědomostí nebo zkušeností od jedné osoby na druhou. Vštěpování může být také spojeno s výcvikem nebo výchovou a má za cíl naučit někoho něco nového nebo mu připomenout již naučené informace.

Zbarvení

Vizuální projev, který se vztahuje k odstínu nebo odění.

Semafor

Semafor je světelná kontrolka, která slouží k řízení dopravy. Je umístěna na křižovatkách a ukazuje řidičům, kdy mají jet a kdy zastavit. Je tvořen třemi světly - červeným, žlutým a zeleným, která se střídají podle stanovených pravidel. Semafor je důležitým prvkem pro zajištění bezpečnosti na silnicích a snižování dopravních nehod. Využívá se také v dopravě pro chodce a cyklisty. V mnoha zemích platí, že řidič musí na semaforu zastavit, pokud svítí červené světlo. V některých případech může být semafor nahrazen dopravním policistou nebo zvukovým signálem.

Dokládat

Potvrzovat nebo doplňovat nějaký důkaz, informaci nebo doklad.

Didaktika

Didaktika je nauka o způsobech a metodách výuky, která se zabývá především výchovným systémem a pedagogikou. Je to disciplína, která se zaměřuje na efektivní přenos znalostí a dovedností od učitele k žákům.