Vsuvka

Význam slova: Slovní spojení, které popisuje vložený text nebo informaci, která je přidána k hlavnímu obsahu. Používá se v různých kontextech, jako například v knihách, článcích, dokumentech apod. Vsuvka může sloužit k doplnění informací, objasnění nebo upřesnění tématu. Je to krátká část textu, která se vkládá do již existujícího textu, a může být od něj oddělena závorkami, čárkami nebo jiným způsobem.

Synonyma: zástrčka, zapojení, přípojka, spojka, zdířka, patice, zasunutí, zámek, závit, konektor

Hovorově: vložka, vlepenka, vkládka, vsunutíčko, vkládání, vstřícnost

Další synonyma

Zatloukat

znamená ucpaní nebo zacpaní, tedy zablokování průchodu nebo vstupu. Toto slovo může být použito pro popis fyzického či abstraktního stavu, kdy dochází k uzavření nebo zablokování něčeho. V případě fyzického znamená zatloukat například ucpaný odpad nebo ucpanou cestu. V případě abstraktního může být použito pro popis uzavření nebo zablokování myšlenek, emocí nebo přístupu k informacím.

Tajit

utajit, zatajit, skrýt, před ostatními zatajit, ukrýt, maskovat, tajemství, utajení, zamlčet, ututlat, tajit se.

Závažný

označuje něco, co je důležité, vážné, má vliv na něco dalšího. Závažnost pak vyjadřuje stupeň, jak důležitý nebo závažný je daný problém, situace nebo událost. Slovo se často používá v souvislosti s něčím negativním, co má vážné následky.

Bučet

Označuje hlasitý zvuk nebo hluk, který vydávají některá zvířata nebo lidé. Může se jednat o křik, rámus nebo zvuk podobný volání. Slovo bučet se také používá pro popis zvuku vydávaného větrem, vodou nebo jinými přírodními jevy.

Zmýlit

Přivést k mylnému názoru, uvést v omyl.

Utříděný

Slovo "utříděný" označuje něco, co je přehledné a řádně uspořádané. Je to stav, kdy jsou věci či informace seskupeny a rozděleny do logických celků, což usnadňuje orientaci a hledání potřebných informací.