Výkal

Význam slova: Výkal je jednou z možných forem odpadního materiálu vylučovaného z těla. Jedná se o nežádoucí produkt trávení, který obsahuje zbytky nestrávené potravy, bakterie a další látky. Výkal může být pevný, tekutý nebo polotekutý a jeho barva a konzistence mohou být ovlivněny stravou a zdravotním stavem jedince. Výkaly jsou důležitým indikátorem zdraví a mohou být využity i k diagnostice různých onemocnění.

Synonyma: exkrement, fekálie, výkaly, trus, odpadky, hovínko, štěkance, odpad, hniloba, výkal

Hovorově: kaká, hovínko, střevní výron, anální exkrement, fekálie, stolice

Další synonyma

Skučení

Skučení je stav, kdy se něco nebo někdo projevuje jako nudný, stereotypní nebo monotónní. Je to pocit nezájmu, případně znechucení z dané situace, činnosti nebo osoby. Skučení může být také vyjádřeno zvukově, jako například u psa, který skučí, když je mu něco nepříjemného. V přeneseném slova smyslu může být skučení také spojeno s pocitem únavy nebo frustrace.

Propustit

Uvolnit, propustit, pustit volně, nechat odejít, umožnit opustit místo nebo pracovní pozici.

Epifýza

Epifýza je označení pro pituitární žlázu, která se nachází v mozku a produkuje hormony, které ovlivňují růst a vývoj organismu. Tato žláza je součástí endokrinního systému a hraje důležitou roli v regulaci hormonálních procesů v těle.

Gulag

Trestnice nebo tábor pro politické vězně v Sovětském svazu, kde byli lidé nuceni pracovat v nelidských podmínkách a bylo jim odňato svobodu.

Mrzet

Vyjadřuje negativní emoce spojené s něčím, co se člověku nelíbí nebo ho trápí. Zahrnuje pocit zklamání, smutku nebo bolesti. Může být použito v různých situacích, kdy se člověk cítí nepříjemně nebo nespokojeně. Slovo může být také spojeno s pocitem viny nebo lítosti. Vyslovování tohoto slova může být vyjádřením odporu, nesouhlasu nebo zklamání.

Vstříc

Cesta nebo pohyb směrem k něčemu, přímým směrem, bez zbytečných odboček nebo překážek.