Vykropit

Význam slova: Rozpršet nebo rozlit tekutinu z nádoby nebo jiného zdroje. Jedná se o činnost, při které se tekutina rovnoměrně rozprostře po povrchu nebo prostoru. Voda může být vykropena například z kyblíku, když se ho někdo snaží vylít, nebo z mraků, když prší.

Synonyma: rozptýlit, rozpršet, rozlit, rozprašovat, orosit, rozstříkat, zalévat, zalívat, zavlažovat, zavodňovat

Hovorově: odkapávat, vylít, vykapat, vyčerpat, vysušit, vyprázdnit

Další synonyma

Povlak

Povlak je tenká vrstva, která se nachází na povrchu něčeho a může být způsobena potřísněním nebo může sloužit jako ochranná základna.

Couvat

Couvat znamená ubírat se nebo ústupovat, tedy jít zpět nebo se stáhnout. Jedná se o pohyb, při kterém se vzdalujeme od určitého místa nebo objektu. Tento výraz se často používá v souvislosti s jízdními vozidly, kdy couváme z parkovacího místa nebo zpět z přejezdu. V běžné řeči se však může použít i v širším smyslu, například když couváme od svých názorů nebo zpět ze svého stanoviska.

Provinilec

osoba, která spáchala nějaký trestný čin nebo provinění.

Odkrytě

Zjevně, bez skrývání či zakrývání. V kontextu může znamenat například vyjádření názoru nebo pocity bez zbytečného zamlžování nebo nadsázky.

Provolání

Zvolání, výzva. Jedná se o verbální projev, kterým se vyjadřuje silné emoce nebo se někoho vyzývá k jednání. Provolání může být hlasité nebo tišší, může být použito k vyjádření radosti, nadšení, vzteku nebo strachu. Může být také součástí demonstrací nebo politických projevů.

Barikáda

Zátaras nebo opevnění, které slouží k zabránění průchodu nebo k ochraně před nepřáteli.