Vymrskat

Význam slova: Vymrskat znamená vyskočit nebo odplout. Je to akce, při které se něco nebo někdo rychle a prudce pohybuje vzhůru nebo pryč. V tomto kontextu se jedná o výrazný pohyb, který je často spojen s velkou silou a náhlým odchodem. Vymrskat se může použít v různých situacích, například když někdo vyskočí z křesla nebo když loď odplouvá z přístavu.

Synonyma: odhlédnout, vyskočit, odplout, vypadnout, uteč, vystřelit, zmizet, odletět, vyskočit, ukrát

Hovorově: vykostit, odstřelit, vyštípat, vyškrábat, vyplivnout, vyšlehat

Další synonyma

Anekdota

krátký, obvykle vtipný příběh, který slouží k pobavení a zábavě.

Vyškemrat

Slovo \"vyškemrat\" znamená přemoci nebo vykořenit. Je to slovo, které se používá v situacích, kdy se něco snažíme překonat nebo odstranit. Může se jednat o emoce, návyky nebo překážky. Slovo \"vyškemrat\" vyjadřuje silnou vůli a odhodlání překonat překážky a dosáhnout cíle. Je to slovo, které v sobě nese sílu a odvahu a je často spojováno s úspěchem a vítězstvím.

Karambol

Střet, narážka dvou nebo více objektů. V kontextu karambolu jde o nehodu, kdy se dvě auta nárazem spojí dohromady.

Mnohý

slovo, které se používá pro označení velkého množství nebo počtu, hojnosti nebo četnosti něčeho, co je nápadné, mohutné, bohaté, značné nebo rozsáhlé.

Egocentrický

Slovo egocentrický označuje jedince, který je extrémně zaměřený na sebe a své potřeby, bez ohledu na ostatní. Je to synonymum pro narcistický a sebestředný.

Průvod

Slovo "průvod" označuje skupinu lidí, zvířat nebo vozidel, které se pohybují společně po určité trase, často za doprovodu hudby nebo různých ceremonií. Může jít o slavnostní průvod, pohřební průvod nebo například průvod na protestní akci. V kontextu slova "průvod" se tedy jedná o skupinu lidí, která se společně pohybuje nějakým způsobem.