Vymrštit

Význam slova: Vystrčit, vyhnat. Jedná se o akci, při které se něco rychle a silně vypne nebo vysune ven. Může se jednat o pohyb těla, předmětu nebo i něčeho abstraktního, jako je například nápad nebo myšlenka. Tato akce je často prováděna s cílem dosáhnout většího dosahu nebo síly. V kontextu může být použita například při popisu výskoku, výstřelu nebo vyjadřování intenzity něčeho.

Synonyma: vyhodit, vystrčit, vyhnat, přehnout, vyženit, vyřadit, vysadit, vysypat, vyplivnout, vyplašit

Hovorově: vymyslet, vynalézt, vymyslit, vymyslit si, vynalézat, vynalézt si

Další synonyma

Převléci

Obléci nebo přezout si něco nového, často výměna jednoho oblečení za jiné nebo přechod na jiný typ obuvi. Slovo převléci se používá v kontextu změny oblečení nebo obuvi, ať už z praktických nebo estetických důvodů.

Šaman

Šaman je člověk, který je v náboženském, rituálním a léčitelském smyslu důležitým prvkem ve společnosti. Má schopnost komunikovat s duchy a předávat jejich poselství lidem. Může být také náčelníkem nebo vůdcem kmene. V mnoha kulturách je považován za čaroděje nebo léčitele, který má schopnost ovlivňovat přírodní síly a pomáhat lidem v jejich životě. Člověk s nadpřirozenými schopnostmi, který je důležitým prvkem v kultuře a společnosti.

Substance

Obecně označuje hmotu nebo materiál, ze kterého jsou vytvořeny všechny věci v našem světě. Může se jednat o látky, které můžeme vidět, cítit, nebo i ty, které jsou pro nás neviditelné, jako například atomy. Substance je tedy základním stavebním kamenem všeho, co nás obklopuje.

Rázovitý

charakteristický, výrazný, nápadný, silný, výrazně vyčnívající, výrazně odlišný od ostatních, zaujímavý, osobitý, nezaměnitelný.

Zkomplikovat

udělat něco obtížnějším nebo složitějším, což může způsobit potíže nebo ztížit provedení určité činnosti.

Pominout se

Slovo \"pominout se\" znamená zapomenout na něco nebo někoho, nevěnovat mu pozornost nebo ho nechat stranou.